Gegevens – Actieve plaatsingen

In dit scherm kan de kandidaat zijn/haar actieve plaatsingen inzien.

Hierin zijn de volgende velden te vinden:

Veld

Omschrijving

Begindatum

Begindatum van de plaatsing.

Opdrachtgever

Opdrachtgever van de plaatsing.

Plaats

Plaats van de plaatsing.

Functie

Functie van de plaatsing.Indien de kandidaat op de hyperlink van de opdrachtgever klikt opent zich het opdrachtgevers, details scherm. Hieronder wat meer informatie over de velden:

Veld

Omschrijving

Begindatum

Begindatum van de plaatsing.

Verwachte einddatum

Verwachte einddatum van de plaatsing.

Functie

Functie van de plaatsing.

Opdrachtgever

Opdrachtgever naam.

Adres

Afdeling adres.

Plaats

Afdeling plaats.

Contactpersoon

Afdeling contactpersoon.

Telefoon

Telefoon contactpersoon.

Email

Email contactpersoon.

Uurloon

Uurloon van plaatsing.Dit scherm bevat ook een aantal hyperlinks. Indien de kandidaat klikt op het adres, wordt Google Maps geopend met het adres al ingevuld. Klikken op het telefoonnummer opent het bel scherm op je mobiel(indien functie bestaat op mobiel). Klik je op het email adres, wordt het geïnstalleerde email programma geopend.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor