In het <Afwezig> tabblad wordt een overzicht weergegeven van alle Consultants die (binnenkort) voor langere tijd afwezig zijn. Als u bijvoorbeeld op vakantie gaat, kunt u dit hier registreren en aangeven hoe u te bereiken bent. Op deze manier kunnen u en andere Consultants hier rekening mee houden. Zo kan men bij het maken van Agenda punten in het tabblad <Overzicht> in het <Agendascherm> zien wie er (binnenkort) afwezig is.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Afwezigheidsregistratie toevoegen. Opent het <Afwezigscherm>.

Ins

Wijzigen

De geselecteerde Afwezigheidsregistratie wijzigen. Opent het <Afwezigscherm>.

Enter

Wissen

De geselecteerde Afwezigheidsregistratie wissen.

Ctrl+Del

Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks