Het <Forum> biedt de mogelijkheid om met andere Consultants te communiceren binnen A-PerfectMatch. Het werkt op een gelijke manier als dat u van een internet forum zou verwachten. U kunt een bericht plaatsen waar vervolgens andere Consultants op kunnen reageren en omgekeerd. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om nieuwtjes te publiceren of om vragen te bespreken met andere Consultants.


De berichten worden getoond in een <Grid>. Onderaan het scherm bevindt zich een Boodschap veld. Als u een bericht selecteert zal de inhoud daarvan in dit veld worden weergegeven.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een nieuw bericht plaatsen. Opent het <Forumscherm>.

Ins

Beantwoorden

Antwoorden op een bericht. Opent het <Forumscherm>.


Wissen

Het geselecteerde bericht wissen.

Ctrl+Del

Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Groeperen per onderwerp

Groepeert alle berichten op onderwerp.


Verversen

Het <Grid> verversen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation