Indien u voor Kandidaten woonruimten verzorgt, kunt u dit in A-PerfectMatch registreren. Op het tabblad <Huisvestingen> vindt u een overzicht van Huisvestingen en kunt u de gegevens hieromtrent beheren.


De Huisvestingen worden weergegeven in een <Grid>. Huisvestingen die als Passief zijn gekenmerkt (tabblad <Algemeen> van het <Huisvestingscherm>) hebben een groene regel. Rechtsboven in het scherm bevindt zich een <Zoekveld> om de Huisvestingen te doorzoeken.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Huisvesting toevoegen. Opent het <Huisvestingscherm>.

Ins

Wijzigen

De geselecteerde Huisvesting wijzigen. Opent het <Huisvestingscherm>.

Enter

Wissen

De geselecteerde Huisvesting wissen.

Ctrl+Del

Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer wat voor Huisvestingen weergegeven dienen te worden. Opent het <Huisvesting selectie scherm>.

F6

Toon op kaart

Toont het adres van de geselecteerde Huisvesting op een kaart.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator