De eenvoudigste manier om de APM pagina’s op de site te plaatsen, is in een IFRAME. Actief Software kan zorgen dat kleuren en lettertype overeenkomen met kleuren en lettertype van uw site.

Voorbeeld van IFRAME integratie van het inschrijfformulier

Hieronder is een voorbeeld te zien van HTML code voor een IFRAME, samen met een script dat het ervoor zorgt dat de pagina weer omhoog gescrold wordt nadat het formulier verzonden is:


<script>
	document.write('<iframe onload="parent.scrollTo(0,0);" src="https://klanten.actiefsoftware.com/{klantnaam}/cgi-bin/inschrijven_kandidaat.pl'+location.search+'" width="100%" height="1300px" scrolling="no" frameborder="0" seamless="seamless"></iframe>');
</script>


De volgende onderdelen kunt u naar wens aanpassen:

Link

De link in dit voorbeeld wijst naar de inschrijfpagina. Uiteraard kunt u hier ook één van de andere links in plaatsen. Let erop dat uw klantcode nog ontbreekt in deze link.

Breedte

De breedte staat standaard ingesteld op 100%: het IFRAME zal de maximale breedte aannemen die beschikbaar is in de pagina. Dit is de aangeraden instelling. U kunt hier eventueel een andere waarde opgeven in procenten of pixels (bv. '1250px').

Hoogte

De hoogte staat standaard ingesteld op 1300 pixels, wat ongeveer overeenkomt met de daadwerkelijke grootte van de inschrijfpagina. Als u deze waarde lager maakt dan dat de pagina lang is zal het onderste gedeelte wegvallen. Indien dit gewenst is, zet dan de waarde bij 'scrolling' van no naar yes.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation