Account – Inlognaam wijzigen

In dit scherm kan de kandidaat zijn/haar wachtwoord wijzigen. Hier zijn de volgende velden beschikbaar:

Veld

Omschrijving

Uw oude inlognaam

Huidige inlognaam.

Uw nieuwe inlognaam

Nieuw te gebruiken inlognaam.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites