Het <Loonstrookscherm> geeft een eenvoudige weergave van een Loonstrookje weer. Het scherm is opgebouwd in drie delen. Het bovenste gedeelte laat de Loonstrook zelf zien.


Onder <Extra info> wordt automatisch de Opdrachgevercode, de Opdrachtcode en de Fase van de Kandidaat ingevuld.


In het veld <Opmerking> kunt u eventuele opmerkingen kwijt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation