Het <Pull-down menu> is het menu bovenin in A-PerfectMatch. Welke items hier worden weergegeven is afhankelijk van het <Tabblad> waarin u zich bevindt.


Alle mogelijke menu's zijn:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator