Werkbrieven – Overzicht

De contactpersoon kan in dit scherm een overzicht krijgen van alle ingediende werkbrieven met de daarbij behorende statussen.

Hieronder de velden die hierin te vinden zijn:

Veld

Omschrijving

Periode

Periode van declaratie.

Kandidaat

Betreffende kandidaat.

Afdeling

Betreffende afdeling.

Opdracht

Betreffende opdracht(code).

Declaratie

Soort declaratie(code).

Totaal

Totaal ingediend.

Status

Status declaratie


Filteren, downloaden, verversen

Indien het gewenst is om niet alle declaraties te tonen kan men filteren. Door rechtsboven  te klikken opent het filterscherm. Hierop kan je filteren op de volgende velden:

Veld

Omschrijving

Periode

Periode van declaratie.

Kandidaat

Betreffende kandidaat.

Afdeling

Betreffende afdeling.

Opdracht

Betreffende opdracht(code).

Declaratie

Soort declaratie(code).

Status

Status declaratie


Door te klikken op   kan de contactpersoon het overzicht downloaden naar Excel formaat(csv).


De    knop wordt gebruikt om de gegevens te verversen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator