In het tabblad <Agenda punten> worden alle nog niet afgewerkte <Agenda punten> waar de Kandidaat aan gekoppeld is weergegeven. Ook kunt u nieuwe Agenda punten aanmaken en bestaande Agenda punten beheren. Als er bij een Agenda punt het veld Omschrijving is ingevuld, kunt u bij het selecteren van een Agenda punt de inhoud daarvan onderin in het scherm zien.


Tip: U kunt Agenda punten snel op Afgewerkt zetten door de <Ctrl> toets ingedrukt te houden en het hokje  in de kolom Afgewerkt te klikken.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Agenda punt toevoegen. Opent het <Agendascherm>.


Herhalen

Een reeks Agenda punten aanmaken. Opent het <Agenda punt herhalen scherm>.


Wijzigen

Het geselecteerde Agenda punt wijzigen. Opent het <Agendascherm>.


Wissen

Het geselecteerde Agenda punt wissen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Exporteren naar Outlook

Alle geselecteerde Agenda punten naar uw Outlook agenda exporteren, inclusief bijbehorende contactgegevens. Als een Agenda punt is gewijzigd zal er een nieuw Agenda punt worden aangemaakt in Outlook en het oude worden verwijderd.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen (indien een Opdrachtgever aan het Agenda punt gekoppeld is).


Contactpersoon info

Het <Contactpersoonscherm> openen (indien een Contactpersoon aan het Agenda punt gekoppeld is).


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen (indien een Opdracht aan het Agenda punt gekoppeld is).


Contact toevoegen

Een Contact aanmaken voor het geselecteerde Agenda Punt. Opent het <Contactscherm>.


Toon ook afgewerkte punten

Toont ook Agendapunten welke op <Afgewerkt> zijn gezet ("Afgewerkt" vinkje aan).


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents