In het <Contactpersoonscherm> kunt u een Contactpersoon aanmaken voor een Opdrachtgever, of de gegevens van een bestaand Contactpersoon aanpassen.


Hieronder een omschrijving van de verschillende velden en knoppen:


Achternaam

Achternaam.

Voornaam

Voornaam.

Tussenvoegsel

Tussenvoegsel (van der, de, etc.).

Voorletters

Initialen.

Volledige naam

Laat zien hoe de volledige naam eruit ziet.

Briefnaam

Laat zien hoe de briefnaam eruit ziet. Deze wordt gebruikt in <Sjablonen>.

Passief

Indien deze optie uit staat zal deze Contactpersoon niet meer worden weergegeven in de overzichten en lijsten.

Geslacht

Geslacht.

Tutoyeren

Indien deze optie aan staat zullen met <Sjablonen> gegenereerde documenten de aanhef ‘Beste …’ gebruiken in plaats van ‘Geachte ….’.

Titel

Titel.

Titel 2

Tweede titel, wordt in <Sjablonen> achter de achternaam gezet, gescheiden door een komma.

Geboortedatum

Geboortedatum. Klik op ▼ voor een kalender.

Afdeling

Afdeling waar de Contactpersoon actief is.

Afdeling aanmaken

Indien de gewenste Afdeling niet in de lijst staat, kunt u met deze knop een nieuwe Afdeling bij deze Opdrachtgever aanmaken. Opent het <Afdelingscherm>.

Functie

Functie van de Contactpersoon.

Kopiëren gegevens van opdrachtgever

Indien de contactgegevens van de Opdrachtgever en de contactgegevens van de Contactpersoon hetzelfde zijn, kunt met deze knop automatisch de contactgegevens uit het tabblad <Algemeen> over nemen.

Telefoon 1

Het telefoonnummer van de Contactpersoon. Als dit veld is ingevuld kunt u direct het <Bellenscherm> openen door op het nummer te dubbelklikken.

Telefoon 2

Een alternatief telefoonnummer van de Contactpersoon. Als dit veld is ingevuld kunt u direct het <Bellenscherm> openen door op het nummer te dubbelklikken.

Mobiel

Mobiele nummer van de Contactpersoon.*2

Fax

Faxnummer van de Contactpersoon.

Email

E-mail adres van de Contactpersoon.*1

Scan

Indien deze optie aan staat zal het Contactpersoon mee worden genomen in de <Outlook scan>.

Email 2

Alternatief e-mail adres van de Contactpersoon. Beide adressen worden meegenomen door de <Outlook scan>.*1

Mailing

Indien deze optie aan staat is de Contactpersoon ingeschreven voor de mailing.

Mailing 1

Eerste Mailing waar de Contactpersoon voor is ingeschreven.

Mailing 2

Tweede Mailing waar de Contactpersoon voor is ingeschreven.

Inlognaam

Inlognaam voor de <Internet pagina's>.*3

Wachtwoord

Opent een scherm waarmee het wachtwoord voor de <Internet pagina's> gewijzigd kan worden.*3

Werkbriefjes melding per

Email

Indien bij de Afdeling waarbij deze Contactpersoon werkzaam is de optie <Werkbriefjes via internet afhandelen>, kunt u hier aangeven of de Contactpersoon via e-mail en/of <SMS> bericht moet krijgen van ingevulde werkbriefjes.

SMS

Foto

Foto van de Contactpersoon. Kan worden toegevoegd of gewijzigd door te dubbelklikken. Klik met de rechter muisknop op het veld om meer opties te krijgen.

Opmerking

Ruimte voor eventuele opmerkingen.

Bel info

Eventuele opmerking dat verschijnt bij inkomende oproepen van de betreffende contactpersoon.


Prive adres

Adres

Straatnaam en huisnummer.

Postcode

Postcode.

Plaats

Woonplaats.*4

Regio

De Regio waarbinnen de Contactpersoon woonachtig is. Regio's kunt u beheren via <Regio's> in <Tabel onderhoud>.

Land

Land.

Twitter name

Twitter naam in @Contactpersoon formaat.

LinkedIn profiel

Volledige adres van het LinkedIn profiel (https://nl.linkedin.com/pub/Contactpersoon).

Facebook profiel

Volledige adres van het Facebook profiel (https://www.facebook.com/Contactpersoon).N.B.1: *1Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Controleer op dubbele emailadressen' te vinden.

N.B.2: *2Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Controleer op dubbele mobiele nummers' te vinden.

N.B.3: *3Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Inlognaam en wachtwoord automatisch invullen bij nieuwe contactpersonen?' te vinden.

N.B.4: *4Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Woonplaats/Plaats default in hoofdletters' te vinden, waarmee de plaats standaard in hoofdletters gezet kan worden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation