Indien er onder <Checklisten> in <Tabel onderhoud> Checklisten zijn aangemaakt waarbij onder <Soort> 'Kandidaat' is geselecteerd, zullen deze in het tabblad <Checklisten> verschijnen.


Het tabblad is onderverdeeld in twee secties. Hieronder een uitleg per sectie over de verschillende knoppen en kolommen:


Verplichte checklisten

Verplicht

Indien de Checklist verplicht is, kunt u dit hier aangeven. Bij het Plaatsen van een Kandidaat zal er gecontroleerd worden of alle Checklisten die als Verplicht zijn gekenmerkt zijn afgewerkt. Indien dit niet het geval is, zal er een melding verschijnen. U kunt deze melding in- of uitschakelen in het tabblad <Opties> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Checklist

Naam van de Checklist.

Consultant

Indien de optie Verplicht is veranderd, komt hier de naam van de betreffende Consultant te staan. Het is ook mogelijk om een andere Consultant te selecteren uit het drop-down menu.

Wijzigingdatum

Indien de optie Verplicht is veranderd, komt hier de datum van de wijziging te staan. Het is ook mogelijk om een andere datum in te voeren. Klik op ▼ voor een kalender.


N.B.: In het <Kandidatenoverzicht> onder de kolom Checklist zal te zien zijn hoeveel verplichte items nog afgewerkt moeten worden.


De Checklisten inhoud is standaard gegroepeerd op de naam van de Checklist. Achter de naam staat hoeveel items zijn afgevinkt en hoeveel items er in totaal zijn. Dus twee items afgevinkt van een lijst van vier items wordt weergegeven als (2/4). Indien een Checklist als 'Verplicht' is gekenmerkt, zullen items die niet zijn afgevinkt een rode achtergrond krijgen.


Checklisten inhoud

Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.

Verversen

Het <Grid> verversen.

Omschrijving

Naam van de Checklisten met daaronder de verschillende items.

Opmerking

Ruimte voor eventuele opmerkingen.

Gedaan

Indien het Checklist item is vervuld, kunt u deze hier afvinken.

Consultant

De laatste Consultant die een wijziging heeft doorgevoerd in dit item (vinkje toegevoegd/weggehaald of Opmerking toegevoegd/gewijzigd/verwijderd).

Wijzigingsdatum

Datum waarop een wijziging is gedaan bij dit item.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator