Op het <Opties> tabblad kunt u verschillende opties binnen A-PerfectMatch aan of uit zitten. De opties zijn gegroepeerd in verschillende categorieën.

Algemeen

Aangemelde Kandidaten/Opdrachtgevers niet verwijderen na toevoegen

Indien deze optie aan staat zullen Kandidaten en Opdrachtgevers die zich inschrijven via de <Internetpagina's> niet verwijderd worden uit het <Aangemelde kandidatenoverzicht> en <Aangemelde opdrachtgeversoverzicht> nadat deze zijn toegevoegd aan de database. U dient deze dan zelf uit deze overzichten te verwijderen.

Bij "Geschikte kandidaten" omschrijving van de opdracht niet gebruiken als sleutelwoord

Indien deze optie aan staat zal bij het zoeken naar <Geschikte kandidaten>, de <Korte omschrijving> van een Opdracht niet worden meegenomen in de zoekopdracht.

Woonplaats/Plaats default in hoofdletters

Indien deze optie aan staat zullen gegevens die in een (woon)plaats veld ingevoerd worden automatisch in hoofdletters om worden gezet. Deze functie is handig voor als u, bijvoorbeeld, adres etiketten wilt maken voor briefpost. Daarnaast zorgt dit ervoor dat plaatsnamen niet apart gegroepeerd worden als er inconsistent gebruik wordt gemaakt van grote en kleine letters. Deze optie heeft geen invloed op reeds ingevoerde data.

Na sjablonenscherm niet contactscherm openen

Indien deze optie aan staat zal er na het maken van <Sjablonen> het <Contactscherm> niet geopend worden.

Bij versturen van rapporten per email vragen voor "Direct verzenden"

Indien deze optie aan staat zal er bij het versturen van rapporten per mail gevraagd worden of de betreffende mail direct verstuurd dient te worden of alsnog gestuurd dient te worden naar de Outlook concepten.

Controleer op dubbele emailadressen (kandidaten & contactpersonen)

Indien deze optie aan staat zal bij het afsluiten van het <Kandidatenscherm> en het <Contactpersoonscherm> gecontroleerd worden of de ingevoerde e-mail adressen al bestaan in de database. Voor een goede werking van de <Outlook scan> is het belangrijk dat er geen dubbele e-mail adressen in de database staan.

Controleer op dubbele mobiele nummers (kandidaten & contactpersonen)

Indien deze optie aan staat zal bij het afsluiten van het <Kandidatenscherm> en het <Contactpersoonscherm> gecontroleerd worden of de ingevoerde mobiele nummers al bestaan in de database. Om SMS berichten automatisch als <Contacten> toe te kunnen voegen is het belangrijk dat er geen dubbele mobiele nummers in de database staan.

Na salarisverhoging oude account op niet tonen zetten

Indien deze optie aan staat zal na het uitvoeren van een <Salarisverhoging> de optie 'Tonen' uit worden geschakeld bij de oude Account.

Openstaande checklisten op Tab "Algemeen" verbergen

Indien deze optie aan staat zal de openstaande checklisten in het <Kandidatenscherm> op de Tab <Algemeen> niet worden getoond.

Memo op Tab "Algemeen" verbergen

Indien deze optie aan staat zal het memo veld in het <Kandidatenscherm> op de Tab <Algemeen> niet worden getoond.

Dynamische tooltips verbergen

Indien deze optie aan staat zullen er geen tooltips getoond worden bij alle keuzeboxen en tekstvelden.

2D grafieken in Dashboard Management

Indien deze optie aan staat worden de management grafieken getoond in 2D.

Export nieuwe gegevens automatisch naar scanner koppeling csv

Indien deze optie aan staat worden nieuwe Kandidaten en Opdrachtgevers automatisch geëxporteerd naar de <Scanner koppeling>.

Beveilig loonstrookjes tijdens versturen met wachtwoord

Beveilig verstuurde loonstrookjes met een wachtwoord. Voor meer info hierover betreft het instellen zie <Constanten>.

Bij sjablonen als decimal seperator komma gebruiken

Maak de komma de seperator voor decimalen in sjablonen.

Gebruik ANWB routeplanner ipv Google Maps

Indien deze optie aan staat zal de ANWB routeplanner gebruikt worden voor het berekenen van routes tussen kandidaat en opdrachtgever, bij de plaatsingen.

Bij drag&drop documenten afbeeldingen naar pdf omzetten

Indien deze optie aan staat zal bij het slepen van een afbeelding naar de documenten in APM de afbeelding automatisch worden omgezet naar pdf.

Voor verzenden van emails gebruik opgeslagen afzender

Indien deze optie aan staat worden emails vanuit sjablonen verstuurd vanuit de opgeslagen afzender i.p.v. het standaard account.

In Account BMP toepassen op niet afgeronde uit te betalen bedrag (bij aan/uit zetten accounts herberekenen)

Indien deze optie aan staat wordt het BMP percentage berekend over de niet afgeronde versie van het uit te betalen bedrag.

Gecontroleerde Account niet meer kunnen wijzigen

Indien deze optie aan staat is het niet meer mogelijk om een gecontroleerde Account te wijzigen.

Voor Whatsapp berichten gebruik externe browser

Indien deze optie aan staat wordt er gebruik gemaakt van externe browserscherm voor het openen van het web.Whatsapp scherm.

Bij grids tonen verticale lijnen

Indien deze optie aan staat worden de verticale lijnen in het grid zichtbaar.


Facturen

Bij E-Facturen geen bijlagen meesturen

Indien deze optie aan staat zullen aan een factuur gekoppelde documenten niet automatisch worden toegevoegd aan de E-factuur.

Bij E-Facturen ook bijlagen van declaraties meesturen

Indien deze optie aan staat worden toegevoegde documenten bij Declaraties automatisch toegevoegd aan de e-mail van een E-Factuur.

Bij E-Facturen ook UBL xml meesturen

Indien deze optie aan staat wordt bij een E-factuur ook een xml bestand in het Universal Business Language (UBL) meegezonden.

In UBL xml plaatsing referentie gebruiken ipv opdracht referentie

Indien deze optie aan staat wordt in het meegestuurde xml bestand gebruik gemaakt van de plaatsing referentie i.p.v. de opdracht referentie.

Bij E-Facturen samenvoegen bijlagen

Indien deze optie aan staat zullen pdf-documenten die aan de Factuur gekoppeld zijn (tabblad <Documenten> van het <Factuurscherm>) samengevoegd worden met de E-factuur, zodat u alles in één pdf-bestand kunt sturen. Dit wordt gedaan met intern scrip van APM zelf.

Bij E-Facturen knop zichtbaar voor ZZP'ers

Indien deze optie aan staat zullen bij het <Afdrukken> van Facturen aparte knoppen verschijnen voor Facturen aan ZZP'ers.

Bij E-Facturen knop zichtbaar voor ZZP 2 OG

Indien deze optie aan staat zullen bij het <Afdrukken> van Facturen aparte knoppen verschijnen voor Facturen aan ZZP'ers.

Bij E-Facturen niet vragen voor rapport bevestiging

Indien deze optie aan staat zal er geen melding omhoog komen om de rapport keuze te bevestigen.

Bij E-Facturen pdf koppelen aan factuur voor portaal/app

Indien deze optie aan staat zal tijdens het verzenden van E-Facturen een kopie van de PDF aan de APM Factuur gekoppeld worden, zodat deze gedownload kan worden vanuit <Internetpagina's> voor Opdrachtgevers.

Bij ZZP E-Facturen pdf koppelen aan factuur voor portaal/app

Indien deze optie aan staat zal tijdens het verzenden van ZZP E-Facturen een kopie van de PDF aan de APM Factuur gekoppeld worden, zodat deze gedownload kan worden vanuit <Internetpagina's> voor Kandidaten.

Bij Facturen opdracht referentie gebruiken

Indien deze optie aan staat zal in de facturen het referentie veld worden ingevuld met de referentie van de betreffende opdracht.

Bij Facturen opdracht filiaal en groep gebruiken

Indien deze optie aan staat zal in de facturen het veld voor filiaal en groep worden ingevuld met de waarden van filiaal en groep van de betreffende opdracht.


Kandidaten

Vraag: Een kandidaat met deze naam bestaat al! Doorgaan?

Indien deze optie aan staat en er blijkt bij het opslaan van een nieuwe Kandidaat dat er al een Kandidaat met dezelfde naam bestaat, zal deze melding verschijnen.

Vraag: Een kandidaat met dit burgerservicenummer bestaat al!

Doorgaan?

Indien deze optie aan staat en er blijkt bij het opslaan van een nieuwe Kandidaat dat er al een Kandidaat met hetzelfde burgerservicenummer bestaat, zal deze melding verschijnen.

Vraag: Zet deze kandidaat op "Ziek" status?

Indien deze optie aan staat zal bij het opslaan van gegevens in het <Ziektescherm> gevraagd worden om de betreffende Kandidaat op 'Ziek' te zetten (onder <Algemeen> in het <Kandidatenscherm>).

Vraag: Verwijder "Ziek" status van deze kandidaat?

Indien deze optie aan staat zal bij het opslaan van een hersteldatum in het <Ziektescherm> gevraagd worden om de betreffende Kandidaat van 'Ziek' af te halen (onder <Algemeen> in het <Kandidatenscherm>).

Verwijderen ingeplande roosters & beschikbaarheid diensten na invoer van een niet beschikbaarheid of ziekte

Indien deze optie aan staat en bij een Kandidaat een periode van niet-beschikbaarheid of ziekte ingevoerd wordt, zal het <Rooster> van de Kandidaat in die periode automatisch gewist worden en zal diens Rooster gemarkeerd worden op die dagen.

Inlognaam en wachtwoord automatisch invullen bij nieuwe kandidaten?

Indien deze optie aan staat zal bij het aanmaken van een nieuwe Kandidaat automatisch een inlognaam en wachtwoord worden gegenereerd. Kandidaten kunnen dit later zelf weer aanpassen.

Tonen knopje voor inloggen in portaal

Indien deze optie aan staat zal er een knop verschijnen in het <Kandidaatscherm>, tab <Details> om direct in de omgeving van de kandidaat in te loggen.

Auto verversen na toevoegen uitzetten

Indien deze optie aan staat zal het <Kandidatenoverzicht> niet steeds ververst worden na het opslaan van een nieuwe Kandidaat. Als u bijvoorbeeld een grote hoeveelheid Kandidaten wil toevoegen, kan het handig zijn om deze optie aan te zetten.

Sorteren declaraties tijdens invoeren op het veld Omschrijving

Indien deze optie aan staat zullen in het <Week declaratiescherm> en het <Maand declaratiescherm> (resp. <Week declaraties> en <Maand declaraties> in het <Kandidatenscherm>) de Declaratie code's in de menu's op Omschrijving gesorteerd worden, in plaats van op het <Looncomponent> Code.

Controleer IBAN tijdens opslaan voor werkzame kandidaten

Indien deze optie aan staat zal bij het opslaan van een Kandidaat die op 'Werkzaam' staat (onder <Algemeen> in het <Kandidaatscherm>) automatisch gecontroleerd worden of het ingevulde IBAN nummer correct is.

Controleer "Datum uit dienst" voor werkzame kandidaten

Indien deze optie aan staat zal bij het opslaan van een Kandidaat met een Actieve plaatsing gecontroleerd worden of het veld 'Datum uit dienst' op het tabblad <Dienst> van het <Kandidaatscherm> leeg is.

Vraag: Verhoog waarde van veld "Nr. inkomstenverhouding"?

Indien deze optie aan staat zal bij het wijzigen van de "Datum in dienst" van een Kandidaat gevraagd worden of de "Nr. inkomstenverhouding" verhoogd dient te worden.

BIG registratie controle knopje verbergen

Indien deze optie aan staat zal het knopje voor de controle van het BIG register, dat het <BIG-register> controle venster in de <CV> tab van het <Kandidaatscherm> opent, verborgen worden.

Foto op Tab "Algemeen" verbergen

Indien deze optie aan staat zal de foto sectie in het <Kandidatenscherm> op de Tab <Algemeen> niet worden getoond

Export nieuwe kandidaat automatisch naar Outlook

Indien deze optie aan staat zullen nieuwe kandidaten automatisch worden toegevoegd aan het adresboek van de "ingelogde" outlook account.

Toestaan lege IBAN voor werkzame kandidaten

Indien deze optie aan staat, is het mogelijk werkzame kandidaten op te slaan zonder dat er een IBAN ingevuld dient te worden. Mocht er een IBAN zijn ingevuld controleert A-PerfectMatch wel op juistheid van de ingevulde waarde.

Toestaan lege BSN voor werkzame kandidaten

Indien deze optie aan staat, is het mogelijk werkzame kandidaten op te slaan zonder dat er een BSN ingevuld dient te worden. Mocht er een BSN zijn ingevuld controleert A-PerfectMatch wel op juistheid van de ingevulde waarde.

Toestaan zoeken op BSN in de zoekbox

Indien deze optie aan staat is het mogelijk om te zoeken op BSN in de zoekbox.

Bij fase/keten telling contracten tellen per plaatsing

Indien deze optie aan staat, wordt vanaf fase 3/b de plaatsingen ook geteld als contract.

Niet tonen de melding voor verlopen AVG

Indien deze optie aan staat zal de melding voor verlopen AVG bij een kandidaat niet meer verschijnen.

Types kleuren leidend maken

Indien deze optie aan staat zal de ingestelde kleuren bij de types altijd leidend zijn in de planborden.


Opdrachten

Gebruik HTML Editor voor Omschrijving veld?

Indien deze optie aan staat zal in het <Omschrijving> veld in het <Opdrachtenscherm> een opmaak balk verschijnen. Opgemaakte tekst zal automatisch in HTML worden omgezet voor correcte weergave op de <Internetpagina's>. Zet deze functie uit als u zélf HTML gaat invoeren.

Auto verversen na toevoegen uitzetten

Indien deze optie aan staat zal het <Opdrachtenoverzicht> niet steeds ververst worden na het opslaan van een nieuwe Opdracht. Als u bijvoorbeeld een grote hoeveelheid Opdrachten wil toevoegen, kan het handig zijn om deze optie aan te zetten.

Types kleuren leidend maken

Indien deze optie aan staat zal de ingestelde kleuren bij de types altijd leidend zijn in de planborden.

Vraag: Een opdracht met de combinatie Opdrachtgever/Afdeling/Functie bestaat al! Doorgaan?

Indien deze optie aan staat wordt er een waarschuwing gegenereerd indien er een dubbele opdracht wordt aangemaakt o.b.v. overeenkomende Opdrachtgever, Afdeling en Functie.


Opdrachtgevers

Vraag: Een opdrachtgever met deze naam bestaat al! Doorgaan?

Indien deze optie aan staat en er blijkt bij het opslaan van een nieuwe Opdrachtgever dat er al een Opdrachtgever met dezelfde naam bestaat, zal deze melding verschijnen.

Inlognaam en wachtwoord automatisch invullen bij nieuwe contactpersonen?

Indien deze optie aan staat zal bij het aanmaken van een nieuwe Contactpersonen (tabblad <Contactpersonen> van het <Opdrachtgeverscherm>) automatisch een inlognaam en wachtwoord worden gegenereerd. Contactpersonen kunnen dit later zelf weer aanpassen.

Tonen knopje voor inloggen in portaal

Indien deze optie aan staat zal er een knop verschijnen in het <Opdrachtgeverscherm>, tab <Contactpersonen> om direct in de omgeving van de contactpersoon in te loggen.

Auto verversen na toevoegen uitzetten

Indien deze optie aan staat zal het <Opdrachtgeveroverzicht> niet steeds ververst worden na het opslaan van een nieuwe Opdrachtgever. Als u bijvoorbeeld een grote hoeveelheid Opdrachtgevers wil toevoegen, kan het handig zijn om deze optie aan te zetten.

Export nieuwe contactpersonen automatisch naar Outlook

Indien deze optie aan staat zullen nieuwe contactpersonen automatisch worden toegevoegd aan het adresboek van de "ingelogde" outlook account.

Toon altijd passieve contactpersonen

Indien deze optie aan staat, worden de passieve contactpersonen niet meer verborgen.

Types kleuren leidend maken

Indien deze optie aan staat zal de ingestelde kleuren bij de types altijd leidend zijn in de planborden.


Plaatsing

Vraag: Zet kandidaat op "Niet beschikbaar" status?

Indien deze optie aan staat zal, na het maken van een Plaatsing, gevraagd worden of u de betreffende Kandidaat van "Beschikbaar" af wil halen (onder <Algemeen> in het <Kandidatenscherm>).

Vraag: Zet kandidaat op "Beschikbaar" status?

Indien deze optie aan staat zal, na het invoeren van een einddatum bij een Plaatsing, gevraagd worden of u de betreffende Kandidaat op "Beschikbaar" wil zetten (onder <Algemeen> in het <Kandidatenscherm>).

Vraag: Controleer kandidaat verplichte velden?

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, gevraagd worden of alle verplichte velden (zoals IBAN,BSN,etc.) gecontroleerd moeten worden. Als u A-PerfectMatch niet gebruikt om te verlonen kunt u deze optie uit zetten.

Vraag: Kandidaat "Categorie" komt niet overeen met opdracht "Categorie"! Doorgaan?

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, gecontroleerd worden of de Categorie van de Kandidaat (onder <Algemeen> in het <Kandidatenscherm>) overeenkomt met de Categorie van de Opdracht (onder <Algemeen> in het <Opdrachtscherm>).

Controleer geldigheid documenten

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, worden gecontroleerd of de "Geldig tot datum" bij o.a. ID niet overschreden is (onder <Details> in het <Kandidatenscherm>).

Controleer open checklisten

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, worden gecontroleerd of de verplichte Checklisten zijn afgevinkt (onder <Checklist> in het <Opdrachtenscherm>).

Controleer niet getekende contracten

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, worden gecontroleerd of de kandidaat nog niet getekende Contracten (documenten met het vinkje "contract" aan) heeft oftewel waarbij het "Getekend op" datum niet is ingevuld.

Controleer ZZP KvK nummer

Indien deze optie aan staat zal, bij het maken van een Plaatsing, worden gecontroleerd of de kandidaat een geldige KvK nummer heeft ingevuld.

Plaatsing controles tijdens het inplannen van diensten niet uitvoeren

Indien deze optie aan staat wordt er geen plaatsing controle uitgevoerd bij het inplannen van diensten.

Diensten inplannen zonder controles uit te voeren

Indien deze optie aan staat, wordt er bij het inplannen van roosterdiensten geen controles uitgevoerd.

Plaatsing wizard, bij ontbreken van plaatsing, niet gebruiken bij het inplannen van diensten

Standaard wordt de plaatsing wizard geopend bij het inplannen van diensten met ontbrekende plaatsingen. Indien deze optie aan staat wordt de wizard niet geopend.

Blokkeer maken van plaatsing als er open checklisten zijn

Indien deze optie aan staat zal het niet mogelijk zijn een Kandidaat te plaatsen als deze nog open Checklisten heeft staan.

Blokkeer maken van plaatsing als er verlopen documenten zijn

Indien deze optie aan staat zal het niet mogelijk zijn een Kandidaat te plaatsen als deze verlopen Documenten heeft staan.

Blokkeer maken van plaatsing als er niet getekende contracten zijn

Indien deze optie aan staat zal het niet mogelijk zijn een Kandidaat te plaatsen als deze niet getekende Contracten (documenten met het vinkje "contract" aan) heeft staan.

Blokkeer maken van plaatsing als de opdracht is afgewerkt

Indien deze optie aan staat zal het niet mogelijk zijn een Kandidaat te plaatsen als de betreffende opdracht afgewerkt is.

Blokkeer maken van plaatsing als ZZP KvK nummer ongeldig is

Indien deze optie aan staat zal het niet mogelijk zijn een Kandidaat te plaatsen als deze een ongeldige KvK nummer heeft staan.

Verwijderen ingeplande roosters na afloop plaatsing

Indien deze optie aan staat zullen ingeplande <Roosterdagen> automatisch verwijderd worden als deze na de einddatum van een Plaatsing vallen.

Account verplicht bij W&S categorie

Indien u bij een Werving & Selectie (W&S) plaatsing niet de controle op de verplichte velden voor verlonen wilt hebben, maar wél de controle op het aanwezig zijn van een account bij deze plaatsing, zet u deze optie aan.

Controleer minimumloon?

Indien deze optie aan staat zal bij het maken van een Plaatsing gecontroleerd worden of het uurloon niet lager uitvalt dan het Minimumloon (zoals ingesteld op het tabblad <Algemeen> in <Instellingen>). Indien het uurloon te laag is zal de Plaatsing worden geblokkeerd.

Gebruik opdracht datum gegevens?

Indien deze optie aan staat zal bij het maken van een Plaatsing de velden "Begindatum" en "Verwachte einddatum" (onder <Algemeen> in het <Plaatsingscherm>) automatisch worden ingevuld met de data uit de respectievelijk "Van datum" en "Tot datum" velden (onder <Gewenst> in het <Opdrachtenscherm>).

"Standaard waarden" van plaatsing automatisch toevoegen

Indien deze optie aan staat en een <Plaatsing> heeft <Standaard waarden>, dan zullen deze bij een Declaratie automatisch ingevuld worden.

"Koppel waarden" van plaatsing automatisch toevoegen

Indien deze optie aan staat en een <Plaatsing> heeft <Koppel waarden>, dan zullen deze bij een Declaratie automatisch ingevuld worden.

"Declaraties genereren o.b.v. werktijden voor alle regels" automatisch toepassen in internet declaraties

Indien deze optie aan staat wordt bij het openen van het Internet week/maand declaratiescherm automatisch de declaraties gegenereerd o.b.v. de gekoppelde werktijden.

"Min/Max aantallen procedure toepassen op alle regels" automatisch toepassen in internet declaraties

Indien deze optie aan staat wordt bij het openen van het Internet week/maand declaratiescherm automatisch de declaraties gegenereerd o.b.v. de gekoppelde werktijden.

"Standaard & koppel waarden" indien automatisch, toepassen in "Declaratie controle->Ingevoerde declaraties"

Indien deze optie aan staat en een <Plaatsing> heeft <Koppel waarden>, dan zullen deze bij de module <Declaratie controle> ook automatisch worden toegepast.

Werktijden berekening niet afronden

Indien deze optie aan staat zal bij <Declaraties generatie o.b.v. werktijden> de gewerkte uren niet per kwartier worden afgerond.

Aanpassen kandidaat dienst datums (indien van toepassing)

Zorgt ervoor dat bij kandidaten (geen ZZP'ers), tijdens het maken van een plaatsing, er wordt gekeken of de velden "Eerste datum in dienst" en "Datum in dienst" leeg zijn. Als het blijkt dat deze leeg zijn, worden ze automatisch ingevuld met de datum van de plaatsing. Mocht bij de betreffende kandidaat de "Datum uit dienst" al ingevuld zijn, dan wordt dit veld geleegd en de "nr inkomsten verhouding" verhoogd.

"Contract uren" controle

Indien deze optie aan staat wordt er na het invoeren (of goedkeuren) van de uren, een melding geproduceerd als de aantal (ingevoerde declaratie) uren van de betreffende periode lager zijn dan de contract uren. Voor de maanddeclaraties word er gebruik gemaakt van de factor (aantal weken in een maand)

Geld reservering saldo niet controleren

Indien deze optie aan staat, wordt de saldo van geld reserveringen niet gecontroleerd.

Uren reservering saldo niet controleren

Indien deze optie aan staat, wordt de saldo van uren reserveringen niet gecontroleerd.

Na afsluiten "Tonen" vinkje uitzetten

Indien deze optie aan staat, wordt het vinkje "tonen" automatisch uit gezet na het afsluiten van de plaatsing.

In Rooster->Declaraties automatisch diensten splitsen

Indien deze optie aan staat, wordt in de module "Rooster->Declaraties" nachtdiensten die op de laatste dag van de maand/week periode vallen gesplitst.

In Rooster->Declaraties automatisch dubbele diensten aanpassen

Indien deze optie aan staat wordt in de module "Rooster->Declaraties" automatisch dubbele diensten op een reserve plaatsing gezet indien de werktijden op dezelfde dag vallen. Op deze manier is het mogelijk om 2 werktijden te hebben op dezelfde dag.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily