Het <Contacten selectiescherm> stelt u in staat alleen Contacten weer te geven met bepaalde parameters. Hieronder een uitleg over de verschillende velden en knoppen van dit scherm:


Consultant

Alleen Contacten weergeven van een bepaalde Consultant. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Consultant in de lijst.

Kandidaat

Alleen Contacten weergeven die zijn gekoppeld aan een bepaalde Kandidaat. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Kandidaat in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Opdrachtgever

Alleen Contacten weergeven die zijn gekoppeld aan een bepaalde Opdrachtgever. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Contactpersoon

Alleen Contacten weergeven die zijn gekoppeld aan een bepaald Contactpersoon. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar het betreffende Contactpersoon in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Begindatum

Alleen Contacten weergeven van vóór een bepaalde datum.

Einddatum

Alleen Contacten weergeven van na een bepaalde datum.

Groep

Alleen Contacten weergeven die zijn gekoppeld aan een bepaalde Groep. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Groep in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Sleutelwoorden

Alleen Contacten weergeven waar deze sleutelwoorden in het veld Omschrijving voorkomen.

Max. aantal resultaten

Het maximaal aantal Contacten dat wordt weergegeven.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator