Met het <Contactscherm> kunnen nieuwe Contacten worden aangemaakt of bestaande Contacten worden ingekeken of gewijzigd.


Een uitleg over de verschillende knoppen en velden:


Datum

De datum waarop het Contact heeft plaatsgevonden. Klik op ▼ voor een kalender.

Tijd

Het tijdstip waarop het Contact plaatsvond.

Contacttype

Het type Contact, ofwel het gebruikte medium. De te selecteren Contacttypes kunt u beheren via <Contacttypes> in <Tabel onderhoud>.

Contactgroep

De toegewezen Contactgroep. De te selecteren Contactgroepen kunt u beheren via <Contactgroepen> in <Tabel onderhoud>.

Omschrijving

De omschrijving van het Contact.

Open editor

Opent de Omschrijving in een apart scherm, zodat grote teksten overzichtelijker worden.

Sjabloon invoegen

Een .txt bestand invoeren. De inhoud van dit bestand wordt in het Omschrijving veld geplaatst.

Spellingscontrole

Spellingscontrole uitvoeren op de tekst in het Omschrijving veld.

Opdrachtgever

Indien het Contact betrekking heeft op een Opdrachtgever, kunt u deze hier koppelen. Het Contact zal dan ook verschijnen in het <Contacten> tabblad van het <Opdrachtgeverscherm> van de betreffende Opdrachtgever. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Contactpersoon

Als u een Opdrachtgever aan het Contact hebt toegevoegd, kunt u hier een Contactpersoon selecteren. De te selecteren Contactpersonen kunt beheren via het tabblad <Contactpersonen> in het <Opdrachtgeverscherm> van de betreffende Opdrachtgever.

Opdracht

Indien het Contact betrekking heeft op een Opdracht, kunt u deze hier koppelen. Het Contact zal dan ook verschijnen in het <Contacten> tabblad van het <Opdrachtscherm> van de betreffende Opdracht. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdracht in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Kandidaat

Indien het Contact betrekking heeft op een Kandidaat, kunt u deze hier koppelen. Het Contact zal dan ook verschijnen in het <Contacten> tabblad van het <Kandidaatscherm> van de betreffende Opdracht. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdracht in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Kenmerk

Vrij tekstveld. Kan naar wens gebruikt worden om bijvoorbeeld op te kunnen sorteren in het <Grid>.

Toegang

De Toegangsgroep waar dit Contact onder valt. Consultants met een hogere Toegangscode dan deze krijgen het Contact niet te zien. Toegangsgroepen kunt u beheren via <Toegangsgroepen> in <Tabel onderhoud>.

Bestand koppeling

Indien er een document aan het Contact gekoppeld is, zal in dit veld de bestandsnaam worden weergegeven.

Recent

Opent een lijst met recent aangemaakte/opgeslagen/geopende bestanden en e-mails. Dubbelklik op één van de bestanden of e-mails om deze aan het Contact te koppelen.

Koppelen

Een document aan het Contact koppelen.

Wissen

Het gekoppelde document wissen.

Openen

Het gekoppelde document openen.


N.B.:

  • De waardes van de menu's kunnen geleegd worden door een menu te selecteren en op de <Delete> toets te drukken.
  • Gekoppelde documenten worden gecomprimeerd opgeslagen in de database. Hierdoor zijn ze ook voor Consultants op andere locaties zichtbaar.
  • U kunt in het tabblad <Algemeen> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud> een <Contacttype> opgeven dat voor elke Consultant op het <Dashboard> zichtbaar is.


Let op:

  • Indien een bestand erg groot is, krijgt u een waarschuwing. Koppelt u toch, controleer dan altijd even of de koppeling is gelukt, door het gekoppelde bestand te openen.
  • Een gekoppeld document dat u opent kunt u niet wijzigen en dan weer opslaan. Indien u een wijziging wilt doorvoeren zult u dit document eerst op moeten slaan onder een andere naam en dan opnieuw koppelen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites