In het <Kandidaatscherm>, <Opdrachtgeverscherm> en <Opdrachtscherm> kunt u onder tabblad 'Extra velden' zelf extra velden aanmaken. U kunt een onbeperkt aantal velden aanmaken, verdeeld over vijf pagina's. Deze waarden kunnen gebruikt worden bij het genereren van <Sjablonen>. Gebruik hiervoor de waarde die is ingevuld onder Veldnaam.


Voorbeeld: U heeft bij Kandidaten een extra veld aangemaakt met als veldnaam 'fiets'. Dan wordt de sjabloon code "%%Kn_fiets%%".


Bij het toevoegen of wijzigen van een regel opent een scherm. Een uitleg over de verschillende velden:


Soort

Of dit veld bij een Kandidaat, Odrachtgever of Opdracht moet verschijnen (de optie Instelling wordt op dit moment nog niet gebruikt).

Veldsoort

  • String: Tekstveld met één regel (alfanumeriek) of keuzemenu (zie Keuzeveld inhoud)
  • Memo: Tekstveld met meerdere regels (alfanumeriek)
  • Date: Datum veld
  • Integer: Getal zonder decimalen
  • Double: Getal met decimalen
  • Boolean: Vinkje

Omschrijving

Omschrijving van het veld.

Veldnaam

De naam die het veld in de database krijgt (zonder spaties).

Keuzeveld inhoud

Alleen beschikbaar bij een String. Als dit veld leeg gelaten wordt, zal het veld als een leeg tekstveld verschijnen. Als in dit veld waarden worden ingevuld, gescheiden door een <Enter>, zal dit veld als een menu verschijnen met elke regel als een menu item.

Volgorde

De volgorde van de velden per pagina. Het veld dat u bovenaan wilt geeft u waarde '1', het veld daarna waarde '2', etc.

Pagina

De pagina waarop het veld moet verschijnen (1 t/m 5).

Toegang

Toegang bepalen voor de Extra veld(en).

Actief

Indien deze optie aan staat zal dit Extra veld zichtbaar zijn in de betreffende tabbladen.


N.B.: Naast elk datum veld wordt ook een knop toegevoegd waarmee direct een agenda punt gemaakt kan worden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy