In het <Factuurscherm> kunt u alle informatie omtrent een Factuur vinden. Deze informatie is onderverdeeld in een aantal tabbladen welke zich aan de linkerkant van het scherm bevinden. Onder deze lijst zijn twee knoppen te vinden. Hiermee kunt u naar de Vorige  en Volgende  Opdracht in het <Grid>.


Het Factuurscherm is onderverdeeld in tabbladen:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool