In het tabblad <Algemeen> wordt de algemene informatie van de Factuur getoond. Als het veld 'Afdrukdatum' is ingevuld kunnen bepaalde velden niet meer gewijzigd worden, totdat dit veld weer leeg wordt gemaakt.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen en velden. Blauw gemarkeerde velden zijn verplicht:


Opdrachtgever keuze

De Opdrachtgever waarvoor de Factuur bedoeld is. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Opdrachtgever

Naam van de Opdrachtgever zoals deze op de Factuur moet verschijnen. Wordt automatisch ingevuld met de waarde van het veld 'Factuur opdrachtgevernaam' van het tabblad <Details> in het <Opdrachtgeverscherm>. Indien bij de geselecteerde Afdeling het veld 'Factuur opdrachtgevernaam' (zie het <Afdelingscherm> op het tabblad <Afdelingen> van het <Opdrachtgeverscherm>) is ingevuld, zal déze waarde automatisch overgenomen worden.

Afdeling keuze

De Afdeling waarvoor de Factuur bedoeld is. Werkt alleen als u een Opdrachtgever heeft geselecteerd. De te selecteren Afdelingen kunt u beheren via <Afdelingen> van de <Opdrachtgever>.

Afdeling

Naam van de Afdeling zoals deze op de Factuur moet verschijnen. Wordt automatisch ingevuld. Indien bij de geselecteerde Afdeling het veld 'T.a.v. Afdeling' (zie het <Afdelingscherm> op het tabblad <Afdelingen> van het <Opdrachtgeverscherm>) is ingevuld, zal deze waarde automatisch overgenomen worden.

Contactpersoon

Wordt automatisch ingevuld met de gegevens van de geselecteerde Afdeling. Indien gewenst kan deze informatie aangepast worden.

Opmerking

Ruimte voor eventuele opmerkingen die op de Factuur moeten verschijnen. Bij het maken van een <Credit nota> wordt dit veld automatisch gevuld met de tekst: Credit nota voor factuur X.

Notitie

Ruimte voor eventuele opmerkingen die niet op de Factuur moeten verschijnen.

Adres

Wordt automatisch ingevuld met de gegevens van de geselecteerde Afdeling. Indien gewenst kan deze informatie aangepast worden.

Postcode

Plaats

Land

Referentie

Vrij veld om een referentie code aan de Factuur mee te geven.

Totaal

Het totaalbedrag van de Factuur. Wordt automatisch ingevuld met de gegevens uit het tabblad <Factuur regels>.


Aanmaakdatum

Datum waarop de Factuur is aangemaakt. Indien de Factuur automatisch is aangemaakt wordt de datum automatisch ingevuld. Als u de Factuur handmatig aanmaakt, wordt standaard de datum van vandaag ingevuld.

Boekdatum

Datum van de eerste maandag van de gewerkte periode. Indien de Factuur automatisch is aangemaakt wordt de datum automatisch ingevuld. Als u de Factuur handmatig aanmaakt dient u deze zelf in te vullen.

Afdrukdatum

Indien de Factuur is afgedrukt of als E-factuur is verstuurd wordt deze datum automatisch ingevuld.

Geëxporteerd

Deze optie wordt automatisch aangezet als de Factuur is geëxporteerd met behulp van <Verlonen & Factureren>.

Exportdatum

Indien de Factuur geëxporteerd is wordt dit veld automatisch ingevuld.

Oninbaar

Indien deze optie aan staat zal de Factuur als Oninbaar gekenmerkt worden. Deze Facturen worden niet meegenomen bij het aanmaken van aanmaningen en in het <Rapport> Lijst openstaande facturen. Ze worden

wel meegenomen in de <Verlonen & Factureren> export naar het boekhoudpakket.

Betaald

Indien deze optie aan staat zal de Factuur als Betaald gekenmerkt worden. De <Verlonen & Factureren> functie zet deze functie automatisch aan bij het importeren vanuit boekhoudprogramma KING.

Betaald datum

Datum waarop de Factuur betaald is. De <Verlonen & Factureren> functie vult dit veld automatisch in bij het importeren vanuit boekhoudprogramma KING.

Aanmaningdatum 1/2/3

Wordt automatisch ingevuld nadat u het <Rapport> Aanmaning1/2/3 heeft gebruikt.

Credit nota van

Indien de factuur een credit nota is van een eerder gemaakte factuur, komt de betreffende factuurnummer hier te staan.


Betaaltermijn (dagen)


Deze velden en opties worden automatisch ingevuld met de waarden die bij de Afdeling zijn ingevuld (zie het <Afdelingscherm> op het tabblad <Afdelingen> van het <Opdrachtgeverscherm>). Indien gewenst kan deze informatie aangepast worden.

BTW doorberek.

BTW

G-rekening

G-percentage

Kort. percent. facturen (%)

Automatische incasso

E-Factuur

Indien deze optie aan staat kan de Factuur bij 'Facturen' in <Afdrukken> verzonden worden als digitale Factuur. Hiervoor wordt het e-mail adres gebruikt van de Contactpersoon die onder 'Factuur' is ingevuld bij het <Afdelingscherm> op het tabblad <Afdelingen> van het <Opdrachtgeverscherm>. Deze optie wordt standaard aan gezet als bij de betreffende Opdrachtgever en/of Afdeling de optie 'E-Factuur' aan staat.*


Categorie

De Categorie waar de Plaatsing onder valt. Wordt gebruikt voor de juiste omzet per administratie in KING. De te selecteren Categorieën kunnen worden beheerd in de <Categorie> tabel in <Tabel onderhoud>.

Tijdvak

Per week, 4 weken of maand.

Periode

Periode benaming van de betreffende Declaraties.

Project

Het Project waar de Factuur onder valt. De te selecteren Projecten kunnen worden beheerd in de <Projecten> tabel in <Tabel onderhoud>.

Opdracht (fixed prijs)

Indien u een Factuur wil maken voor een Opdracht met een fixed prijs, kunt u hier de betreffende Opdracht kiezen. Het totaalbedrag van de Factuur zal dan worden toegevoegd aan het veld 'Gerealiseerd' op het tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtscherm>.

Wissen

Met deze optie kunt u aangeven dat de Factuur gewist moet worden. Enkel deze optie aanzetten zal de Factuur niet wissen. Het werkelijke wissen kan enkel gedaan worden door een Consultant die lid is van <Toegangsgroep> 1.

Code

De unieke database code die is toegewezen aan de Factuur.

Consultant

De Consultant waar de Factuur aan is toegewezen. Dit is standaard de Consultant die de Factuur heeft aangemaakt.

Groep

De Groep waar de Factuur aan is toegewezen. Dit is standaard de Groep waar de Consultant aan is toegewezen. Groepen kunt u beheren via <Groepen> in <Tabel onderhoud>.

Filiaal

Het Filiaal waar de Factuur aan is toegewezen. Dit is standaard het Filiaal waar de Consultant aan is toegewezen. Filialen kunt u beheren via <Filialen> in <Tabel onderhoud>.N.B.: *Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> zijn verschillende opties te vinden m.b.t. E-Facturen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool