In het tabblad <Gewenst> kunnen de wensen van de Opdrachtgever omtrent Kandidaten worden ingevoerd. Deze wensen kunnen worden meegenomen bij het zoeken naar <Geschikte Kandidaten>. Deze wensen worden ook meegenomen als u vanuit een Kandidaat op zoek gaat naar een <Geschikte Opdrachtgever>.


Wensen worden aangemaakt als profielen. Elk profiel bevat een selectie eigenschappen.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een nieuw profiel toevoegen. Opent het <Gewenstscherm>.


Wijzigen

Het geselecteerde profiel wijzigen. Opent het <Gewenstscherm>.


Wissen

Het geselecteerde profiel wissen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Opdracht vanuit profiel

Een nieuwe Opdracht aanmaken met de gewenste eigenschappen uit het geselecteerde profiel.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator