In het <Opdrachtgevers> tabblad kunt u alle Opdrachtgevers in uw database vinden. De Opdrachtgevers worden weergegeven in een <Grid>. Het Grid van de Opdrachtgevers kan gekleurde regels bevatten. Deze kleuren geven bepaalde statussen weer van de Opdrachtgevers:


Geel        

Prospect

Rood

Wissen

Groen

Passief

Blauw

Heeft actieve plaatsingen

N.B.: Deze kleuren zijn aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


De eerste drie opties zijn terug te vinden op het <Algemeen> tabblad in het <Opdrachtgeverscherm>.


Rechtsboven in het scherm bevinden zich een <Onlangs geopend> menu en een <Zoekveld> om de Opdrachtgevers te doorzoeken.

Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen.


N.B.: Eventueel aangemaakte extra velden zijn ook beschikbaar bij het tonen/verbergen van kolommen.

De knoppen

Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Opdrachtgever toevoegen. Opent het <Opdrachtgeverscherm>.

Ins

Wijzigen

De geselecteerde Opdrachtgever wijzigen. Opent het <Opdrachtgeverscherm>.

Enter

Wissen

De geselecteerde Opdrachtgever wissen.

Ctrl+Del

Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer wat voor Opdrachtgevers weergegeven dienen te worden. Opent het <Opdrachtgever selectiescherm>.

F6

Zoek contactpersoon

Contactpersonen zoeken door middel van het <Zoek contactpersonenscherm>.


Zoek afdelingen

Contactpersonen zoeken door middel van het <Zoek afdelingen scherm>.


Maak plaatsing (wizard)

Maak een plaatsing met behulp van de <Wizard plaatsing maken>. De geselecteerde opdrachtgever wordt automatisch ingevuld.


Geschikte kandidaten

Opent het <Geschikte kandidaat selectiescherm> voor de geselecteerde Opdrachtgever.*1


E-mailen

De geselecteerde Opdrachtgever e-mailen.


Zet geselecteerde opdrachtgevers in de mailing tabel

De geselecteerde Opdrachtgever(s) in de tijdelijke <Mailing tabel> zetten.


Bellen

Telefoonnummer(s) van de geselecteerde Opdrachtgever weergeven (en eventueel <Bellen>).


Contact maken

Een Contact aanmaken bij de geselecteerde Opdrachtgever. Opent het <Contactscherm>.


Agenda punt maken

Een Agenda punt aanmaken bij de geselecteerde Opdrachtgever. Opent het <Agendascherm>.


Sjablonen

Een sjabloon aanmaken vanuit de opdrachtgevers.


Toon op de kaart

Toont het adres van de geselecteerde Opdrachtgever op een kaart.


Verversen

Het <Grid> verversen.*2N.B.1: *1Indien een Opdrachtgever meerdere profielen heeft onder <Gewenst> zal bij het zoeken naar een geschikte Kandidaat eerst een keuzescherm worden getoond met de beschikbare Gewenst profielen.

N.B.2: *2Het Grid ververst automatisch na het opslaan van Opdrachtgevergegevens. Deze optie kunt u uit zetten op het tabblad <Opties> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor