Met het <Opdracht selectiescherm> kunt u instellen welke Opdrachten worden weergegeven op het <Opdrachtenoverzicht>.


Hieronder een uitleg over de verschillende menu's en knoppen:


 Als standaard gebruiken

Sla de huidige instellingen van dit scherm op als standaard instellingen.

Consultant

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaalde Consultant.

Filiaal

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaald Filiaal.

Groep

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaalde Groep.

Afgewerkt

Toon alléén Opdrachten met een bepaalde Afgewerkt optie.

Opdrachtstatus

Toon alléén Opdrachten met een bepaalde Opdrachtstatus.

Opdrachtgever

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaalde Opdrachtgever. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Contactpersoon

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaald Contactpersoon. U dient hiervoor wel eerst een Opdrachtgever te hebben geselecteerd.

Afdeling

Toon alléén Opdrachten die zijn toegewezen aan een bepaalde Afdeling. U dient hiervoor wel eerst een Opdrachtgever te hebben geselecteerd.

Actief

Toon alléén Opdrachten met een bepaalde Actief optie.


N.B.: De waardes van de menu's kunnen geleegd worden door een menu te selecteren en op de <Delete> toets te drukken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator