In het <Opdrachten> tabblad kunt u alle Opdrachten in uw database vinden. De Opdrachten worden weergegeven in een <Grid>. Het Grid van de Opdrachten kan gekleurde regels bevatten. Deze kleuren geven bepaalde statussen weer van de Opdrachten:


Geel

Prospect

Rood

Wissen

Groen

Afgewerkt

Blauw

Bevat actieve plaatsingen

N.B.: Deze kleuren zijn aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.


Deze vier opties zijn terug te vinden op het <Algemeen> tabblad in het <Opdrachtscherm>.


Rechtsboven in het scherm bevinden zich een <Onlangs geopend> menu en een <Zoekveld> om de Opdrachten te doorzoeken.


N.B.: De waardes in de kolommen Niveau, Richting en Opleiding zijn de waardes die zijn ingevuld onder <Gewenst> in het <Kandidaatscherm>.


Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen.


N.B.: Eventueel aangemaakte extra velden zijn ook beschikbaar bij het tonen/verbergen van kolommen.

De knoppen

Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Opdracht toevoegen. Opent het <Opdrachtscherm>.

Ins

Wijzigen

De geselecteerde Opdracht wijzigen. Opent het <Opdrachtscherm>.

Enter

Wissen

De geselecteerde Opdracht wissen.

Ctrl+Del

Kopiëren

De geselecteerde Opdracht kopiëren.


Opdracht kopiëren naar opdrachtgever profiel

Maakt profiel aan a.h.v. de opdracht en kopieert dit profiel naar <Gewenst> van de <Opdrachtgever>.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Zoeken

De <Zoekfunctie> openen.

F3

Selecteren

Selecteer wat voor Opdrachten weergegeven dienen te worden. Opent het <Opdracht selectiescherm>.

F6

Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Maak plaatsing wizard

Maak een plaatsing met behulp van de Wizard.


Geschikte kandidaten

Opent het <Geschikte kandidaat selectiescherm> voor de geselecteerde Opdracht.

F4

In Goede Banen

De geselecteerde Opdracht naar InGoedeBanen versturen. Opent het <Opdracht naar de jobsites scherm>. Zorg ervoor dat uw inlog gegevens zijn ingevoerd op het tabblad <IGB & KS> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>. Meer informatie over InGoedeBanen kunt u hier vinden.


Knollenstein

De geselecteerde Opdracht naar Knollenstein versturen. Opent het <Opdracht naar de jobsites scherm>. Zorg ervoor dat uw inlog gegevens zijn ingevoerd op het tabblad <IGB & KS> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>. Meer informatie over Knollenstein kunt u hier vinden.


Toon op de kaart

Toont het adres van de geselecteerde opdracht op een kaart.


Zet geselecteerde opdracht in de mailing tabel

De geselecteerde Opdracht(en) in de tijdelijke <Mailing tabel> zetten.


Sjablonen

Opent het sjablonen scherm bij <Contacten> in het <Opdrachtenscherm>


Import rooster uit Excel

Opent Windows verkenner. Hiermee kunnen roosterdiensten direct vanuit het opdrachten overzicht, geïmporteerd worden. De match voor de opdracht wordt gedaan op basis van Opdrachtgever code, (afdeling) locatie en de functie van de opdracht.


Verversen

Het <Grid> verversen.*N.B.: *Het Grid ververst automatisch na het opslaan van Opdrachtgegevens. Deze optie kunt u uit zetten op het tabblad <Opties> onder <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle