Het <Planbord plaatsingen> geeft een overzicht van alle Kandidaten met een Plaatsing. Dit Planbord is voornamelijk bedoeld voor organisaties die niet werken met dagroosters. In het <Grid> worden ook, indien van toepassing, vakantie periodes van Kandidaten weergegeven.


Het scherm is onderverdeeld in een aantal secties:


 • De linker helft van het Grid bestaat uit een lijst met Plaatsingen. Alléén Plaatsingen die in de betreffende periode een actief zijn worden weergegeven.
 • De rechter helft van het Grid is het <Planbord> geeft met kleurcodes de Actieve plaatsingen en Beschikbaarheid van Kandidaten weer.
 • Links onderin bevindt zich een kalender. Met deze kalender kan de weergegeven periode van het Planbord aangepast worden: de eerste dag van het Planbord is de dag die geselecteerd is op deze kalender.
 • Rechts van de kalender bevinden zich de <Informatie tabbladen>. Als u een Kandidaat op het Planbord selecteert wordt hier informatie omtrent diens Plaatsingen en Beschikbaarheid getoond.


Verder zijn er nog een aantal knoppen te vinden:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Selecteren

Selecteer wat voor Kandidaten weergegeven dienen te worden. Opent het <Planbord selectiescherm>.

F6

Sjablonen

Sjablonen versturen vanuit de betreffende Kandidaat/Opdrachtgever/Opdracht


Toon op de kaart

Toont de locatie van de kandidaat en de opdracht op de kaart.


Verversen

Het <Grid> verversen.Rechts van de knoppen bevindt zich een <Zoekveld> om de Opdrachten te doorzoeken.

Kolomknop

In de linker bovenhoek bevindt zich de Kolomknop. Klik op deze knop om een lijst te openen met de verschillende kolomkoppen die beschikbaar zijn in het Planbord. Met het plaatsen van vinkjes kunt u de verschillende kolommen tonen of verbergen. U heeft de keuze uit de volgende kolommen:

 • Opdracht
 • Functie
 • Opdrachtgever
 • Afdeling
 • Kandidaat
 • Afdeling plaats
 • Opdrachtgever plaats
 • Kandidaat plaats
 • Opdrachtgever postcode
 • Afdeling postcode
 • Kandidaat postcode
 • Uurloon
 • Tarief
 • Kostprijs
 • Opdrachtreferentie

Het Planbord

Het Planbord toont per regel één Kandidaat met rechts daarvan de Plaatsingen en Beschikbaarheid voor 30 dagen (dit aantal is aan te passen met het <Planbord selectiescherm> ). De dagen worden kenmerkt met kleurcodes. Hieronder eerst de kleurcodes van de dagen:


Wit

Doordeweekse dag

Geel

Zaterdag en Zondag

Oranje

Wettelijke feestdagen

N.B.: De kleur van feestdagen is aan te passen op <Page 2> van het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

N.B.2.: Ter info wordt bovenaan het planbord ook de weken getoond, gekoppeld aan de betreffende dag.


Indien een Kandidaat in een bepaalde periode een Plaatsing heeft of Beschikbaarheid is doorgegeven, dan wordt dit weergegeven met een gekleurde balk:


 Blauw

Plaatsing

 Rood

Niet beschikbaar

Informatie tabbladen

Onderin het scherm bevinden zich een tweetal tabbladen. Als u een dag op het Planbord selecteert, wordt hier informatie omtrent de Kandidaat en diens Plaatsingen en Beschikbaarheid getoond. Elk tabblad heeft achter diens naam een getal tussen haakjes. Dit getal geeft het aantal regels aan dat op dit tabblad staat. Hieronder wordt een korte uitleg per tabblad gegeven.

Actieve plaatsingen

Indien de Kandidaat op de geselecteerde dag een Actieve plaatsing heeft, verschijnt hier informatie daaromtrent.

Beschikbaarheid

Indien de Kandidaat voor de geselecteerde dag (niet-)Beschikbaarheid is doorgegeven, verschijnt hier informatie daaromtrent.

Huisvestingen

Indien de Kandidaat voor de geselecteerde dag een huisvesting heeft, verschijnt hier informatie daaromtrent.

Bedrijfswagen

Indien de Kandidaat voor de geselecteerde dag over een bedrijfswagen beschikt, verschijnt hier informatie daaromtrent.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework