Het <Procedure checklist> item opent een scherm met de laatst geopende <Procedure>. Indien dit scherm leeg is kunt met de <F2> toets de lijst met Procedures openen om er één te selecteren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents