In het tabblad <Voorkeur lijst> kunt u een lijst aanmaken van Kandidaten die de voorkeur genieten van de Opdrachtgever of juist minder voorkeur hebben. U doet dit door een extra Score factor toe te wijzen aan de Kandidaat. Bij het zoeken naar <Geschikte kandidaten> wordt de Score van de Kandidaat vermenigvuldigd met de Score factor.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een regel toevoegen. Opent het <Voorkeur lijstscherm>.


Wijzigen

De geselecteerde regel wijzigen. Opent het <Voorkeur lijstscherm>.


Wissen

De geselecteerde regel wissen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment