In het tabblad <Afdelingen> kunt u een overzicht vinden van alle Afdelingen van de Opdrachtgever. Indien een Opdrachtgever meerdere locaties heeft kunt u dit op twee manieren aanpakken:


  1. U maakt verschillende Opdrachtgevers (de verschillende locaties) die hetzelfde Debiteurnummer hebben (tabblad <Algemeen>), waardoor er toch een verband is.
  2. U maakt één Opdrachtgever (bijvoorbeeld het hoofdkantoor) en diverse Afdelingen die u weer kunt toewijzen aan een bepaalde locatie. Iedere Afdeling kan zijn eigen adres en Contactpersoon hebben, maar hebben hetzelfde Debiteurnummer.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een nieuwe Afdeling toevoegen. Opent het <Afdelingscherm>.


Wijzigen

De geselecteerde Afdeling wijzigen. Opent het <Afdelingscherm>.


Wissen

De geselecteerde Afdeling wissen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Toon alle afdelingen

Toont ook Afdelingen waar de optie <Tonen> uit staat in het <Afdelingscherm>.


Afdelingen van andere opdrachtgevers toevoegen

Een nieuwe Afdeling toevoegen met gegevens van een bestaande Afdeling.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents