In het tabblad <Algemeen> wordt de algemene informatie van de Kandidaat getoond.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen en velden. Blauw gemarkeerde velden worden verplicht als de Kandidaat van Prospect status wordt afgehaald:


Achternaam

Achternaam.*1

Voornaam

Voornaam.*1

Tussenvoegsel

Eventuele tussenvoegsels.

Voorletters

Initialen met punten.

Volledige naam

Laat zien hoe de volledige naam eruit ziet.

Briefnaam

Laat zien hoe de briefnaam eruit ziet. Deze wordt gebruikt in <Sjablonen>.

Geslacht

Geslacht.

Tutoyeren

Indien deze optie aan staat zullen met <Sjablonen> gegenereerde documenten de aanhef ‘Beste …’ gebruiken in plaats van ‘Geachte ….’.

Titel 1

Eventuele titel zoals Drs. of Ing. Deze wordt vóór de naam geplaatst.

Titel 2

Eventueel 2e titel. Deze titel wordt achter de naam geplaatst bij <Sjabloonveld> Briefnaam, gescheiden door een komma.

Geboortenaam

Verplicht veld voor de verloning voor man én vrouw (zonder tussenvoegsel).

Geb. tusvg.

Eventuele tussenvoegsels geboortenaam.

Geboortedatum

Geboortedatum. Klik op ▼ voor een kalender.

Geboorteplaats

Geboorteplaats. Kan gebruikt worden bij het genereren van een CV <Rapport>.

Roepnaam

Roepnaam.

Adres

Straat en huisnummer.

Postcode

Postcode.

Plaats

Woonplaats.*2

Regio

Regio waar de Kandidaat woonachtig is. Regio's kunt u beheren via <Regio's> in <Tabel onderhoud>.

Regio

Nieuwe <Regio's> toevoegen in het <Tabel onderhoud>.

Land

Land.

Telefoon privé

Privé telefoonnummer. Als dit veld is ingevuld kunt u direct het <Bellenscherm> openen door op het nummer te dubbelklikken.

Telefoon werk

Werk telefoonnummer.

Mobiel

Mobiel telefoonnummer. Als dit veld is ingevuld kunt u direct het <Bellenscherm> openen door op het nummer te dubbelklikken.*3

Fax

Faxnummer.

E-mail

E-mail adres. Wordt verplicht veld bij aanzetten 'Werkzaam' of 'Eenmalige export'.*4

Scan

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat mee worden genomen in de <Outlook scan>.

E-mail 2

Tweede e-mail adres.*4

Prospect

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat worden gezien als een potentiële Kandidaat. Nog niet alle verplichte velden hoeven worden ingevuld.

Passief

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat niet meegenomen worden in matchen, niet geplaatst kunnen worden, etc.

Werkzaam

Deze optie wordt automatisch aangezet als een Kandidaat werkzaam is bij een Opdracht.

ML Export

Indien deze optie aan staat zullen Declaraties van de Kandidaat worden geëxporteerd naar <Microloon>, zolang de betreffende Plaatsing geen Werving & Selectie is.

Eenmalig export

Indien deze optie aan staat zullen de Kandidaat gegevens via <Verlonen & Factureren> éénmalig naar <Microloon> geëxporteerd worden. Dit is voor als u bijvoorbeeld de Kandidaat voor de laatste keer gaat verlonen.

Verlonen blokkeren

Indien dit vinkje aan staat (bijv. in geval van ontbrekende documenten), worden gegevens niet geëxporteerd naar Microloon. Dit vinkje heeft geen invloed op het facturatie proces.

Internet

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat zichtbaar worden op de <Internetpagina's> van de Opdrachtgever.

Eigen personeel

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat worden gezien als personeel van uw eigen Organisatie.

Ziek

Indien deze optie aan staat is de Kandidaat als zijnde Ziek gekenmerkt.

Wissen

Met deze optie kunt u aangeven dat een Kandidaat gewist moet worden. Enkel deze optie aanzetten zal de Kandidaat niet wissen.  Het werkelijke wissen kan enkel gedaan worden door een Consultant die lid is van <Toegangsgroep> 1.

Beschikbaar

Indien deze optie aan staat zal de Kandidaat mee worden genomen bij matchen als er vanuit Opdrachten wordt gezocht naar <Geschikte kandidaten>.

Facturatie blokkeren

Indien dit vinkje aan staat, wordt voor de betreffende kandidaat geen periode en kandidaat gegevens meegenomen bij het aanmaken van nieuwe facturen.

Categorie

Categorieën zoals Detacheren, Uitzending A, Payroll, etc. Categorieën kunt u beheren via <Categorie> in <Tabel onderhoud>.

 (Geschiedenis)

Categorie geschiedenis van de Kandidaat met datum van de wijziging en de Consultant die de wijziging heeft gemaakt.

Type

Het Type Kandidaat. Deze functie is bedoeld om Kandidaten op een extra label te geven. Kandidaat types kunt u beheren via <Kandidaat types> in <Tabel onderhoud>.

Type

Nieuwe kandidaat type toevoegen. Wordt toegevoegd bij de <Kandidaat types> in het <Tabel onderhoud>.

Score factor

De factor waarmee de <Match score> van de Kandidaat wordt vermenigvuldigd.

Opzeg termijn

Opzeg termijn bij de huidige werkgever (indien van toepassing).

Code

De unieke database code die is toegewezen aan de Kandidaat.

Consultant

De Consultant die toegewezen is aan deze Kandidaat. Deze Consultant krijgt Agenda punten betreffende deze Kandidaat toegewezen door de <Agenda automaat>. Standaard is dit de Consultant die de Kandidaat gegevens heeft aangemaakt.

Groep

De Groep waar deze Kandidaat aan is toegewezen. Groepen kunt u beheren via <Groepen> in <Tabel onderhoud>.

Filiaal

Het Filiaal waar deze Kandidaat aan is toegewezen. Filialen kunt u beheren via <Filialen> in <Tabel onderhoud>.

Foto

Foto van de Kandidaat. Kan worden toegevoegd of gewijzigd door te dubbelklikken. Klik met de rechter muisknop op het veld om meer opties te krijgen. De foto op <Algemeen> kan worden uitgezet op het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>. De foto heeft een maximale resolutie van 291 x 378 pixels.

Memo

De inhoud van het <Memo> tabblad. Kan worden uitgezet op het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Openstaande checklisten(x)

Checklist(en) van de kandidaat die niet afgevinkt is/zijn, word(t)(en) hier getoond. Dit scherm kan worden uitgezet op het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>. De (x) geeft het getal aan van de aantal checklisten die open staan.


N.B.1: *1Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Vraag: Een kandidaat met deze naam bestaat al! Doorgaan?' te vinden.

N.B.2: *2Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Woonplaats/Plaats default in hoofdletters' te vinden, waarmee de woonplaats standaard in hoofdletters gezet kan worden.

N.B.3: *3Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Controleer op dubbele mobiele nummers' te vinden.

N.B.4: *4Op het tabblad <Opties> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud> is de optie 'Controleer op dubbele emailadressen' te vinden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator