Deze codes zijn bedoeld voor de begeleidende e-mails waarmee E-Facturen, Loonstroken, Aanmaningen en Jaaropgaven verstuurd worden (begeleid worden). De gegevens die gebruikt worden zijn de gegevens die aan de Factuur/Aanmaningen/Loonstrook/Jaaropgave gekoppeld zijn.


E-Factuur/Aanmaningen

Code

Veld naam

%%Email%%

Contactpersoon email

%%Email2%%

Contactpersoon email2, voor gebruik bij CC en BCC velden (alleen oft sjablonen)

%%Factuurcode%%

Factuur code

%%Roepnaam_Kontaktpersoon%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

Als er geen Contactpersoon is ingesteld:

  • 'Geachte heer of mevrouw'

%%Periode%%

Periode

%%Consulent%%

Consultant

%%Factuurbedrag%%

Het totale factuurbedrag

%%Betaaldatum%%

Aanmaakdatum + Betaaltermijn

%%Referentie%%

Referentie

%%Vandaag%%

Datum van vandaag


Loonstrook

Code

Veld naam

%%Email%%

Kandidaat email

%%Email2%%

Kandidaat email 2

%%Periode%%

Loonstrook periode

%%Roepnaam_Kandidaat%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

%%Consulent%%

Consultant

%%Vandaag%%

Datum van vandaag


Jaaropgave

Code

Veld naam

%%Email%%

Kandidaat email

%%Periode%%

Jaaropgave periode

%%Roepnaam_Kandidaat%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

%%Consulent%%

Consultant

%%Factuurbedrag%%

Het totale factuurbedrag

%%Betaaldatum%%

Aanmaakdatum + Betaaltermijn

%%Referentie%%

Referentie

%%Vandaag%%

Datum van vandaag


Terugbelverzoek

Code

Veld naam

%%Kandidaat_Code%%

Kandidaat code

%%Kandidaat%%

Kandidaat naam

%%Opdrachtgever_Code%%

Opdrachtgever code

%%Opdrachtgever%%

Opdrachtgever naam

%%Persoon_Code%%

Persoon code

%%Contactpersoon%%

Contactpersoon naam

%%Telefoonnummer%%

Telefoonnummer beller

%%Datum%%

Datum gesprek

%%Tijd%%

Tijd gesprek


Consultant

Code

Veld naam

%%Consulent%%

Consultant naam

%%Consulent_Email%%

Consultant email

%%Consulent_Facebook%%

Consultant Facebook

%%Consulent_Filiaal%%

Consultant filiaal

%%Consulent_Functie%%

Consultant functie

%%Consulent_Linkedin%%

Consultant LinkedIn

%%Consulent_Telefoon%%

Consultant telefoon

%%Consulent_Twitter%%

Consultant Twitter

N.B.: De bovenstaande (sjabloon) codes kunnen bij alle begeleidende e-mails gebruikt worden. Deze (sjabloon) codes geven de informatie van de ingelogde consultant weer.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files