De codes voor Opdrachtgever Sjablonen. Zoek codes voor informatie afkomstig uit:
<Opdrachtscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Opdracht gekoppeld aan de geselecteerde Plaatsing.


<Extra velden>

Code

Veld naam

%%Op_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Kandidaatscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Kandidaat gekoppeld aan de geselecteerde Plaatsing.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Pl_Kandidaat_Code%%

Code

%%Pl_Kandidaatbriefnaam%%

Briefnaam

%%Pl_Kandidaatnaam%%

Volledige naam

%%Pl_Kandidaatvoornaam%%

Voornaam

%%Pl_Kandidaatachternaam%%

Achternaam

%%Pl_Kandidaattussenvoegsel%%

Tussenvoegsel

%%Pl_Kandidaatinitialen%%

Voorletters

%%Pl_Kandidaatroepnaam%%

Roepnaam

%%Pl_Kandidaatgeboortedatum%%

Geboortedatum

%%Pl_Kandidaatgeboortedatum_lang%%

Geboortedatum (voluit geschreven)

%%Pl_Kandidaatgeboorteplaats%%

Geboorteplaats

%%Pl_Kandidaatadres%%

Adres

%%Pl_Kandidaatpostcode%%

Postcode

%%Pl_Kandidaatwoonplaats%%

Woonplaats

%%Pl_Kandidaattelefoon%%

Telefoon privé

%%Pl_Kandidaatmobiel%%

Mobiel

%%Pl_Kandidaatemail%%

E-mail


<Details>

Code

Veld naam

%%Pl_Kandidaatdocument%%

ID soort

%%Pl_Kandidaatdocumentnummer%%

ID nummer

%%Pl_Kandidaatdocumentgeldigtot%%

Geldig tot datum

%%Pl_Kandidaatnationaliteit%%

Nationaliteit

%%Pl_Kandidaatsofinummer%%

Burgerservicenummer


<Verlonen>

Code

Veld naam

%%Pl_Bankrekeningnummer%%

IBAN code

%%Pl_Betaalomschrijving%%

Betaal omschrijving


<Plaatsingen>

Code

Veld naam

%%Pl_Begindatum%%

Begindatum

%%Pl_Begindatum_lang%%

Begindatum (voluit geschreven)

%%Pl_Einddatum%%

Einddatum

%%Pl_Einddatum_lang%%

Einddatum (voluit geschreven)

%%Pl_Verwachteeinddatum%%

Verwachte einddatum

%%Pl_Verwachteeinddatum_lang%%

Verwachte einddatum (voluit geschreven)

%%Pl_Opdracht_Code%%

Opdracht (code)

%%Pl_Opdrachtgever%%

Opdrachtgever

%%Pl_Functie%%

Functie

%%Pl_Urenperweek%%

Totaal (werkuren)

%%Pl_Begintijd%%

Begin tijd

%%Pl_Eindtijd%%

Eind tijd

%%Pl_Afdeling%%

Afdeling

%%Pl_Uurloonkandidaat%%

Uurloon

%%Pl_Uurloontarief%%

Tarief

%%Pl_Opmerking%%

Opmerking

%%Pl_Category%%

Categorie

%%Pl_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.


<Extra velden>

Code

Veld naam

%%Kn_Veldnaam%%  

Veldnaam

N.B.1: Deze code werkt ook als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Kandidaat is geselecteerd.

N.B.2: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Kandidaat>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de geselecteerde Kandidaat.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Adres_Kandidaat%%

Adres

%%Code_Kandidaat%%

Code

%%Postcode_Kandidaat%%

Postcode

%%Plaats_Kandidaat%%

Woonplaats

%%Roepnaam_Kandidaat%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

%%Roepnaam_org_Kandidaat%%

Roepnaam

%%Voornaam_Kandidaat%%

Voornaam

%%Achternaam_Kandidaat%%

Achternaam

%%Tussenvoegsel_Kandidaat%%

Tussenvoegsel

%%Briefnaam_Kandidaat%%

Briefnaam

%%Email_Kandidaat%%        

E-mail

%%Mobiel_Kandidaat%%        

Mobiel

%%Naam_Kandidaat%%

Volledige naam

%%Initialen_Kandidaat%%

Voorletters

%%Geboortedatum_Kandidaaat%%

Geboortedatum

%%Geboorteplaats_Kandidaat%%

Geboorteplaats

%%Geboortenaam_Kandidaat%%

Geboortenaam

%%Geboortetussenvoegsel_Kandidaat%%

Geb. tusvg.

%%Telefoon_Kandidaat%%

Telefoon privé

%%Telefoonwerk_Kandidaat%%

Telefoon werk<Opdrachtgeverscherm>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Opdrachtgever waaruit de Sjabloon wordt aangemaakt.


<Algemeen>

Code

Veld naam

%%Opdrachtgevercode%%

Code

%%Opdrachtgever%%

Naam

%%Adres%%

Adres

%%Postcode%%

Postcode

%%Plaats%%

Plaats

%%Land%%

Land

%%Regio%%

Regio

%%Sector%%

Sector

%%Telefoon%%

Telefoon

%%Homepage%%

Home page


<Details>

Code

Veld naam

%%P_Adres%%

Post adres

%%P_Postcode%%

Post postcode

%%P_Plaats%%

Post plaats

%%P_Land%%

Post land

%%F_Adres%%

Factuur adres

%%F_Postcode%%

Factuur postcode

%%F_Plaats%%

Factuur plaats

%%F_Land%%

Factuur land

%%Betaaltermijn%%

Betaaltermijn (dagen)

%%Gironummer%%

Giro nummer

%%Banknummer%%

Bank nummer

%%Kvknummer%%

Kvk nummer

%%Kvkplaats%%

Kvk plaats

%%Btwnummer%%

BTW nummer

%%Bedrijfsvereniging%%

Bedrijfsvereniging

%%Werktijden%%

Werktijden (Cao)


<Afdelingen>

Code

Veld naam

%%Afdeling%%

Naam

%%Locatie%%

Locatie naam

N.B.: Deze codes gebruiken de gegevens van de Afdeling van de Contactpersoon die aan de Opdrachtgever is toegewezen (tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtgeverscherm>.)


<Afdelingen>

Code

Veld naam

%%Pl_Afdeling%%

Naam

%%Pl_Adres%%

Locatie; Adres

%%Pl_Postcode%%

Locatie; Postcode

%%Pl_Plaats%%

Locatie; Plaats

%%Pl_P_Adres%%

Post; Adres

%%Pl_P_Postcode%%

Post; Postcode

%%Pl_P_Plaats%%

Post; Plaats

N.B.: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.


<Contactpersonen>

Code

Veld naam

%%Roepnaam%%

Roepnaam op basis van 'Tutoyeren':

  • Uit: 'Geachte Aanhef 3 Tussenvoegsel Achternaam'
  • Aan: 'Beste Voornaam'

%%Briefnaam%%

Briefnaam

%%Naam%%

Volledige naam

%%Voornaam%%

Voornaam

%%Achternaam%%

Achternaam

%%Tussenvoegsel%%

Tussenvoegsel

%%Inlognaam%%

Inlognaam

%%Email%%

Email

%%Email2%%

Email 2

%%Kp_Functie%%

Functie

%%Kp_Fax%%

Fax

%%Kp_Telefoon%%

Telefoon 2

%%Kp_Geboortedatum%%

Geboortedatum

%%Kp_Adres%%

Prive adres; Adres

%%Kp_Postcode%%

Prive adres; Postcode

%%Kp_Woonplaats%%

Prive adres; Plaats

N.B.: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Contactpersoon is geselecteerd.


<Account>

Code

Veld naam

%%Omschrijving_Declaratie_code_U%%

Uit te betalen bedrag (Uitbetalenbedrag)

%%Omschrijving_Declaratie_code_F%%

Te factureren bedrag (Factuurbedrag)

%%Ac_Omschrijving%%

Omschrijving van account

%%Ac_Schaal%%

Schaal van account

%%Ac_Referentietekst%%

Referentietekst van account

%%Ac_Cl_Functie%%

Caoloon.com functie van account

%%Ac_Cl_Schaal%%

Caoloon.com schaal van account

%%Ac_Cl_Periodiek%%

Caoloon.com periodiek van account

%%Ac_Cl_Leeftijd%%

Caoloon.com leeftijd van account

N.B.1: Vervang 'Omschrijving_Declaratie_code' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Omschrijving' van de betreffende Declaratie code. Vervang eventuele spaties en speciale tekens met underscores '_'.

N.B.2: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Account is geselecteerd.


<Extra velden>

Code

Veld naam

%%Og_Veldnaam%%

Veldnaam

N.B.1: Deze codes werken alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.

N.B.2: Vervang 'Veldnaam' voor de waarde die is ingevuld in het veld 'Veldnaam' van het betreffende Extra veld. Deze waardes kunt u terugvinden in <Extra velden> van <Tabel onderhoud>.<Tabel onderhoud>

De gegevens die gebruikt worden komen vanuit Tabel onderhoud.


<Aanhef>

Code

Veld naam

%%Aanhef1%%

Aanhef1

%%Aanhef2%%

Aanhef2

%%Aanhef3%%

Aanhef3

%%Aanhef4%%

Aanhef4

%%Pl_Aanhefkandidaat%%

Aanhef1

N.B.1: De codes die beginnen met '%%Aanhef' geven Aanhef waardes voor de Contactpersoon die is geselecteerd bij het aanmaken van een Sjabloon.

N.B.2: De code die begint met '%%Pl_' werkt alléén als er bij het aanmaken van een Sjabloon een Plaatsing is geselecteerd.


<Consultants>

Code

Veld naam

%%Consulent%%

Briefnaam

%%Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Consulent_Email%%

E-mail

%%Consulent_Functie%%

Functie

%%Consulent_Filiaal%%

Filiaal

%%Consulent_Linkedin%%

LinkedIn profiel

%%Consulent_Twitter%%

Twitter name

%%Consulent_Facebook%%

Facebook profiel

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de ingelogde Consultant.

<Kandidaat consultants>

Code

Veld naam

%%Kn_Consulent%%

Naam

%%Kn_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Kn_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Kn_Consulent_Functie%%

Functie

%%Kn_Consulent_Email%%

Email

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende kandidaat. Hiervoor dient een plaatsing gekozen te worden.


<Opdracht consultants>

Code

Veld naam

%%Op_Consulent%%

Naam

%%Op_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Op_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Op_Consulent_Functie%%

Functie

%%Op_Consulent_Email%%

E-mail

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende opdracht. Hiervoor dient een plaatsing gekozen te worden.<Opdrachtgever consultants>

Code

Veld naam

%%Og_Consulent%%

Naam

%%Og_Consulent_Naam%%

(volledige) Naam

%%Og_Consulent_Telefoon%%

Telefoon

%%Og_Consulent_Functie%%

Functie

%%Og_Consulent_Email%%

E-mail

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit de Consultant gekoppeld aan de betreffende opdrachtgever.<Filialen>

Code

Veld naam

%%FL_Naam%%

Naam

%%FL_Adres%%

Adres

%%FL_Postcode%%

Postcode

%%FL_Plaats%%

Woonplaats

%%FL_Telefoon%%

Telefoon

%%FL_Email%%

Email

%%FL_Website%%

Homepage

N.B.: De gegevens die gebruikt worden komen vanuit het Filiaal waar de ingelogde Consultant aan is toegewezen.


tabblad <Bedrijf> van <Instellingen>

Code

Veld naam

%%UB_Naam%%

Naam

%%UB_Adres%%

Adres

%%UB_Postcode%%

Postcode

%%UB_Plaats%%

Plaats

%%UB_Telefoon%%

Telefoon

%%UB_Fax%%

Fax

%%UB_Email%%

Email

%%UB_Website%%

Website

%%UB_Banknaam%%

Banknaam

%%UB_Bankrekeningnummer%%

Bankrekeningnummer

%%UB_Biccode%%

BIC

%%UB_Ibancode%%

IBAN

%%UB_Kvknummer%%

KVK nummer

%%UB_Btwnummer%%

BTW nummer

%%UB_Klant_Code%%

Geen, klantcode van uw organisatie.<Overige>

Code

Veld naam

%%Vandaag%%

Datum van vandaag

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator