Om Declaraties in te voeren is het belangrijk om te weten welke fases een Declaratie doorloopt:


  1. Kandidaat ingediend:

de Declaratie is ingediend via de <Internetpagina's> van de Kandidaat en verschijnt op de <Internetpagina's> van het/de Contactperso(o)n(en) van de betreffende Opdracht (ingesteld op tabblad <Algemeen> in het <Opdrachtscherm>) om goed- of afgekeurd te worden.

  1. Opdrachtgever goedgekeurd:

de Declaratie is goedgekeurd via de <Internetpagina's> van een Contactpersoon (indien de Declaratie wordt afgekeurd stopt het proces hier). De Declaratie verschijnt nu in <Week declaraties> of <Maand declaraties> in het <Internet> tabblad.

  1. Consultant goedgekeurd:

de Declaratie is goedgekeurd door de Consultant in A-PerfectMatch en komt nu voor verloning in aanmerking.

  1. Geëxporteerd:

de Declaratie is geëxporteerd naar bijvoorbeeld <Microloon>. Deze status wordt automatisch toegewezen aan Declaraties die geëxporteerd zijn.


Indien u zélf een Declaratie invoert worden fase 1 en 2 overgeslagen en begint u direct bij fase 3.


Alhoewel in deze handleiding wordt uit gegaan van een Week declaratie is dit ook toepasbaar op Maand declaraties.


1

Open het <Kandidaatscherm> voor de betreffende Kandidaat en ga naar het tabblad <Week declaraties>

2

Klik op <Toevoegen>  om het <Week declaratie scherm> te openen.

3

Kies de betreffende week met de <Kalender> .

4

Kies de betreffende Plaatsing.

5

Kies bij Status 'Consultant goedgekeurd'.


Kies nu hoe u het invoeren van de uren e.d. wil laten verlopen:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files