<Week declaraties> die via de <Internetpagina's> worden ingevuld zullen, na goedkeuring van de Opdrachtgever, hier worden weergegeven. De Declaraties worden weergegeven in een <Grid>. Standaard wordt het Grid <Gegroepeerd>: eerst op Kandidaat en daarna op Periode.


Een Kandidaat kan Week declaraties via internet invullen als in het <Kandidaatscherm>:

  • de optie Internet aan staat op het tabblad <Algemeen>
  • de optie 'Verlonen per' op Week of 4-Weken staat op het tabblad <Verlonen>


Daarnaast moet de betreffende <Afdeling> van de <Opdrachtgever> op het <Afdelingscherm> de optie 'Digitale werkbriefjes' op ja (met/zonder goedkeuring) hebben staan.


Declaraties die door een Kandidaat via de Internetpagina's worden ingediend doorlopen de volgende fases:        


  1. Kandidaat ingediend:

de Declaratie is ingediend via de Internetpagina's van de Kandidaat en verschijnt op de Internetpagina's van het/de Contactperso(o)n(en) van de betreffende Opdracht (ingesteld op tabblad <Algemeen> in het <Opdrachtscherm>).

  1. Opdrachtgever goedgekeurd:

de Declaratie is goedgekeurd via de Internetpagina's van een Contactpersoon (indien de Declaratie wordt afgekeurd stopt het proces hier). De Declaratie verschijnt nu in <Week declaraties> in het <Internet> tabblad.

  1. Consultant goedgekeurd:

de Declaratie is goedgekeurd door de Consultant in A-PerfectMatch en komt nu voor verloning in aanmerking.

  1. Geëxporteerd:

de Declaratie is geëxporteerd naar bijvoorbeeld <Microloon>. Deze status wordt automatisch toegewezen aan Declaratie die geëxporteerd zijn.


N.B.: Bij digitale werkbriefjes zonder goedkeuring wordt de stap opdrachtgever goedgekeurd, overgeslagen.


Een uitleg over de knoppen op dit scherm:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Goedkeuren

Geselecteerde Declaratie goedkeuren (Let op: als een Declaratie uit meerdere regels bestaat, zullen deze ook goedgekeurd worden).


Wijzigen

Geselecteerde Declaratie wijzigen. Opent het <Declaratiescherm>.

Enter

Wissen

Geselecteerde Declaratie verwijderen.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.


Bellen

Telefoonnummer(s) van de geselecteerde Kandidaat weergeven (en eventueel <Bellen>).


Status veranderen

De status veranderen van een geselecteerde declaratie. Opent het <Status veranderen scherm>.


Sjablonen

Een sjabloon aanmaken voor de opdracht/kandidaat/opdrachtgever.


Ingeplande diensten

Het <Ingeplande diensten scherm> openen.


Rechtermuisknop menu

Door met de rechtermuisknop op een Declaratie te klikken kunt u een menu openen. De verschillende menu items worden hieronder uitgelegd:


Goedkeuren periode

Alle regels van een geselecteerde periode goedkeuren.

Goedkeuren regel

Een enkele geselecteerde regel goedkeuren.

Wijzigen

Geselecteerde Declaratie wijzigen. Opent het <Declaratiescherm>.

Standaard waarden toevoegen

<Standaard waarden> toevoegen aan de geselecteerde regel.

Standaard waarden toevoegen aan alle regels

<Standaard waarden> toevoegen aan alle regels.

Koppel waarden toevoegen

<Koppel waarden> toevoegen aan de geselecteerde regel.

Koppel waarden toevoegen aan alle regels

<Koppel waarden> toevoegen aan alle regels.

Declaratie genereren o.b.v. werktijden

Indien een Kandidaat werktijden heeft doorgegeven, kunt u met deze knop automatisch de Declaratie laten genereren, inclusief toeslag uren.*


N.B.: *Indien u Declaraties wilt laten genereren o.b.v. werktijden, dient u onder <Werktijden> in <Tabel onderhoud> een regel aan te maken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator