In het <Emailscherm> kunt u een <Toegangsgroep> toewijzen aan een e-mail adres.


Hieronder een uitleg over de verschillende velden en knoppen:


Code

Code die de regel krijgt toegewezen in de database

Toegang

De te gebruiken Toegangsgroep.

Email

Het e-mail adres dat gefilterd moet worden.

Zoek kandidaat

Opent een zoekscherm. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Zoek opdrachtgever

Opent een zoekscherm. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Zoek contactpersoon

Opent een zoekscherm. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator