Op dit tabblad kunt u filters toevoegen voor de <Outlook scan>. Met deze filters kunt u ervoor zorgen dat bepaalde e-mails, als ze worden worden toegevoegd als Contact, direct gelabeld worden. De labels die kunnen worden gebruikt zijn <Contacttype>, <Contactgroep>, Kenmerk, <Toegangsgroep> en <Opdracht>. Ook kunt u ervoor kiezen om bepaalde e-mails helemaal niet als Contact te laten toevoegen.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een filterregel toevoegen.


Wissen

De geselecteerde filterregel verwijderen.


Test uitvoeren

De geselecteerde filterregel testen.


Werking en voorbeelden

De filters worden aangemaakt met zogenaamde 'regular expressions' (meer informatie). Hiermee kunnen bepaalde patronen in tekst worden opgevangen. Een tweetal voorbeelden:

Reacties op vacatures

U kunt ervoor zorgen dat reacties op vacatures direct gekoppeld worden aan de betreffende Opdracht. Een dergelijke e-mail heeft een onderwerpregel zoals deze:


Reactie op vacature 15


De Opdracht waarop gereageerd is, is Opdracht '15'. Vul de volgende filtercode in onder 'Onderwerp filter':


.*vacature (\d+)


De '.*' aan het begin van de code negeert het begin van het onderwerp tot aan het woord vacature (mocht het bijvoorbeeld één van een reeks e-mails zijn die met 'Re:' of 'Fw:' beginnen). Het '(\d+)' gedeelte vangt de Opdracht code op. Door in het veld 'Opdracht' de code 'R1' in te vullen weet APM dat de opgevangen code hier moet worden ingevoerd. Als u de betreffende velden heeft ingevuld kunt u het filter testen met de 'Test uitvoeren'  knop en 'Reactie op vacature 15' in te vullen. Als het filter werkt zal u een melding krijgen dat het onderwerp matcht en 'R1:15'.

Reacties op offertes

Als u een reactie krijgt op een Offerte is het handig als direct het referentie nummer aan het Contact wordt toegevoegd. Een dergelijke e-mail heeft een onderwerpregel zoals deze:


Offerte Ref:17883


Het referentie nummer is '17883'. Vul de volgende filtercode in onder 'Onderwerp filter':


Offerte Ref:(.*)


Vul in het 'Kenmerk' veld de code 'R1' in. Test het onderwerp weer om te kijken of het referentie nummer wordt gedetecteerd.Heeft u andere wensen voor filters en komt u er zelf niet uit? Neem dan contact op Actief Software.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool