Op dit tabblad komen de instellingen te staan die u heeft aangemaakt in <Extra velden> in <Tabel onderhoud>.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator