Met het <Geschikte opdracht selectiescherm> kunt u een Opdracht zoeken voor een Kandidaat aan de hand van <Matching> criteria. De resultaten zullen worden weergegeven in <Geschikte opdrachten>.


Een stap-voor-stap beschrijving voor het zoeken van een geschikte Opdracht kunt u hier vinden.


Bovenin het scherm bevinden zich een aantal knoppen waarmee u de selectie velden meteen kunt vullen of wissen. Hieronder een uitleg over deze knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Invullen met kandidaat gegevens

Vult, waar beschikbaar, de velden in met de gegevens van de Kandidaat.


Opslaan

De huidige instellingen en ingevoerde waarden opslaan, zodat deze op een later tijdstip weer ingeladen kunnen worden.


Laden

Opgeslagen instellingen en waarden inladen.


Alles leeg maken

Alle velden leeg maken. Instellingen blijven wél behouden.Het <Geschikte opdracht selectiescherm> beschikt over een groot aantal in te vullen velden. Deze velden worden automatisch ingevuld met de gegevens van de Kandidaat. Deze gegevens zullen worden vergeleken met de gegevens uit het tabblad <Gewenst> van alle beschikbare Opdrachten (m.u.v. <Rooster>). Op basis van deze vergelijking zal uiteindelijk de Match score bepaald worden. Indien bepaalde selectie criteria erg belangrijk zijn kunt u dit aangeven onder 'Verplicht'. Opdrachten waarbij de verplicht gestelde velden niet één-op-één overeen komen worden uitgesloten bij het Matchen.


Hieronder een uitleg over de velden, met de namen van de tabbladen waar deze velden terug te vinden zijn in het <Kandidaatscherm>:


Functie 1/2

De gewenste Functie(s). De te selecteren Functies kunt u beheren via <Functies> in <Tabel onderhoud>.

<Gewenst>

Niveau

Het gewenste Niveau. De te selecteren Niveaus kunt u beheren via <Niveaus> in <Tabel onderhoud>.

<Opleidingen>

Richting

De gewenste Richting. De te selecteren Richtingen kunt u beheren via <Richtingen> in <Tabel onderhoud>.

Opleiding

De gewenste Opleiding. De te selecteren Opleidingen kunt u beheren via <Opleidingen> in <Tabel onderhoud>.

Sector

De gewenste Sector. De te selecteren Sectoren kunt u beheren via <Sectoren> in <Tabel onderhoud>.

<Gewenst>

Regio

De gewenste Regio. De te selecteren Regio's kunt u beheren via <Regio's> in <Tabel onderhoud>.

Dienst

De gewenste Dienst. De te selecteren Diensten kunt u beheren via <Diensten> in <Tabel onderhoud>.

Kenmerk

Het gewenste kenmerk. Het te selecteren Kenmerk kunt u beheren via <Kenmerken> in <Tabel onderhoud>.

Min. uren

Het gewenste minimaal aantal uren.

Max. uren

Het gewenste maximaal aantal uren.

Vervoer

Het gewenste Vervoersmiddel. De te selecteren Vervoersmiddelen kunt u beheren via <Vervoer> in <Tabel onderhoud>.

<Details>

Rijbewijs

Het gewenste Rijbewijs. De te selecteren Rijbewijzen kunt u beheren via <Rijbewijs> in <Tabel onderhoud>.

Salaris

Het gewenste salaris.

<Gewenst>

Geslacht

Het gewenste geslacht.

<Algemeen>

Cursus 1/2/3

De gewenste Cursus(sen). De te selecteren Cursussen kunt u beheren via <Cursussen> in <Tabel onderhoud>.

<Cursussen>

Registratie 1/2/3

De gewenste Registratie(s). De te selecteren Registraties kunt u beheren via <Registraties> in <Tabel onderhoud>.

<Registraties>

Vaardigheid 1/2/3

De gewenste Vaardighe(i)d(en). De te selecteren Vaardigheden kunt u beheren via <Vaardigheden> in <Tabel onderhoud>.

<Vaardigheden>

Sleutelwoorden

U kunt hier sleutelwoorden invoeren. Deze sectie is de enige waar u niet uit vooraf gedefinieerde waarden kiest, maar ze zelf maakt. Vul elk sleutelwoord op een nieuwe regel in.

<Gewenst>

Rooster

Rooster dagen waar de Kandidaat beschikbaarheid heeft opgegeven. U kunt hier zelf Roosterdagen invoeren met de <Insert> toets.

<Rooster>


N.B.: Als een Kandidaat meerdere gegevens heeft staan voor een bepaald veld, zal de waarde die bovenaan staat worden ingevuld.

Selectie op het resultaat

De velden in deze sectie van het scherm geven u de mogelijkheid om Opdrachten die (niet) aan bepaalde criteria voldoen van de zoekopdracht uit te sluiten. De hier ingevulde gegevens wegen niet mee in het bepalen van een Matching score.


Een uitleg over de verschillende velden:


Selecteer alle opdrachten

Indien u alleen wilt selecteren op m.b.v. deze velden en de bovenste velden leeg te laten, dient u deze optie aan te zetten.

Max. afstand

De maximale afstand, gerekend vanaf de postcode ingevuld in het volgende veld. Opdrachten die verder weg zijn dan deze afstand worden niet weergegeven.

km van postcode

Postcode waar de maximale afstand mee berekend wordt.

Postcode range

Alléén Opdrachten weergegeven die binnen de ingevulde range vallen.

Ook afgewerkte opdrachten

Geef ook Opdrachten weer die als Afgewerkt gekenmerkt zijn.

Categorie

Alléén Opdrachten weergegeven die zijn toegewezen aan een bepaalde Categorie.

Consultant

Alléén Opdrachten weergegeven die zijn toegewezen aan een bepaalde Consultant.

Groep

Alléén Opdrachten weergegeven die zijn toegewezen aan een bepaalde Groep.

Filiaal

Alléén Opdrachten weergegeven die zijn toegewezen aan een bepaald Filiaal.

Max. aantal resultaten

Het maximaal aantal resultaten dat wordt weergegeven.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator