A-PerfectMatch biedt een geavanceerd Matching systeem met score lijsten, in diverse richtingen. Matchen gebeurt op basis van een grote hoeveelheid selectiecriteria, zoals Functie, Regio, Vervoer, Opleiding, etc. Door middel van een kruis controle wordt gecheckt hoe goed partijen bij elkaar passen, wat geuit wordt in een Match score. Hoe hoger deze score is, hoe beter de partijen bij elkaar passen.


Hieronder een tabel met de mogelijke Match-richtingen, de functie waarmee dit gebeurt, waar u deze functie kunt vinden, waar de Matching wordt uitgevoerd en de locatie van stap-voor-stap beschrijvingen:


Zoek voor


naar


met

,

te vinden in

en

uitgevoerd in

.

Stappenplan

 een Opdracht


Kandidaten


<Geschikte kandidaat>


<Opdrachtenoverzicht>


<Geschikte kandidaten>


hier

een Kandidaat


Opdrachten


<Geschikte opdracht 


<Kandidatenoverzicht>


<Geschikte opdrachten>


hier

een Kandidaat


Opdrachtgevers


<Geschikte opdrachtgever>


<Kandidatenoverzicht>


<Geschikte opdrachtgevers>


hier

    een Opdrachtgever


Kandidaten


<Geschikte kandidaat>


<Opdrachtgeversoverzicht>


<Geschikte kandidaten>


hier

Matching

In principe zijn er twee methoden om te Matchen:

Eenvoudige methode

Open het Geschikte opdracht/opdrachtgever/kandidaat scherm en klik meteen op < Ok>. Er wordt een lijst gegenereerd met Matches, gesorteerd op Score.

Geavanceerde methode

Open het Geschikte opdracht/opdrachtgever/kandidaat scherm. Pas het selectiescherm handmatig aan: laat bepaalde criteria vervallen, wijzig ze of stel ze verplicht. Met deze methode is het Matchen een proces van verfijnen of verruimen van selectie criteria.

Matching score standaard instellingen

De Matching score is afhankelijk van de waarden die zijn toegewezen aan de verschillende selectie criteria. Deze waarden zijn in te stellen via <Selectie punten> in <Tabel onderhoud>. Ook kan bij een Kandidaat (tabblad <Algemeen> van het <Kandidaatscherm>) en een Opdrachtgever (tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtgeverscherm>) een Score factor worden opgegeven. Deze Score factor vermenigvuldigt de Match score, waarbij zij bij Matching hoger (of lager) uitvallen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents