In het tabblad <Gewenst> kunnen de gewenste eigenschappen worden ingevoerd die gebruikt worden bij het zoeken naar <Geschikte Kandidaten>.


Een uitleg over de verschillende velden:


Van datum

Begindatum van de Opdrachtperiode.

Tot datum

Einddatum van de Opdrachtperiode.

Begin tijd

Aanvangstijd van de werkzaamheden.

Eind tijd

Eindtijd van de werkzaamheden.

Min. uren

Het minimaal aantal uren dat de Kandidaat wil werken.

Max. uren

Het maximaal aantal uren dat de Kandidaat wil werken.

Niveau

Het gewenste Niveau dat de Kandidaat gevolgd heeft. De te selecteren Niveaus kunt u beheren via <Niveaus> in <Tabel onderhoud>.

Richting

De gewenste Richting die de Kandidaat gevolgd heeft. De te selecteren Richtingen kunt u beheren via <Richtingen> in <Tabel onderhoud>.

Opleiding

De gewenste Opleiding die de Kandidaat gevolgd heeft. De te selecteren Opleidingen kunt u beheren via <Opleidingen> in <Tabel onderhoud>.

Dienst

De gewenste Dienst(en) van de Kandidaat. De te selecteren Diensten kunt u beheren via <Diensten> in <Tabel onderhoud>.

Vervoer

Het gewenste Vervoersmiddel van de Kandidaat. De te selecteren Vervoersmiddelen kunt u beheren via <Vervoer> in <Tabel onderhoud>.

Rijbewijs

Het gewenste Rijbewijs van de Kandidaat. De te selecteren Rijbewijzen kunt u beheren via <Rijbewijs> in <Tabel onderhoud>.

Max. reisafstand

De maximale reisafstand voor de Kandidaat vanaf de postcode van de bijbehorende Afdeling.

Geslacht

Het gewenste geslacht van de Kandidaat.

Salaris

Het gewenste salaris van de Kandidaat.

Tarief

Het gewenste tarief van de Kandidaat.

Ma/Di/Wo/Do/Vr/Za/Zo

Het maximaal aantal uren dat de Kandidaat wil werken per dag van de week.

Cursus 1/2/3

De gewenste Cursus(sen) die de Kandidaat gevolgd heeft. De te selecteren Cursussen kunt u beheren via <Cursussen> in <Tabel onderhoud>.

Registratie 1/2/3

De gewenste Registratie(s) van de Kandidaat. De te selecteren Registraties kunt u beheren via <Registraties> in <Tabel onderhoud>.

Vaardigheid 1/2/3

De gewenste Vaardighe(i)d(en) van de Kandidaat. De te selecteren Vaardigheden kunt u beheren via <Vaardigheden> in <Tabel onderhoud>.

Vaardigheid cijfer

De gewenste minimale cijfer van de betreffende vaardigheid bij de Kandidaat.

Sleutelwoord 1/2/3

U kunt hier sleutelwoorden invoeren. Deze sectie is de enige waar u niet uit vooraf gedefinieerde waarden kiest, maar ze zelf maakt.


Koppeling velden voor import


Bij het importen van Roosterdiensten kan het voorkomen dat bepaalde opdracht informatie in een export van een extern pakket anders is dan de betreffende opdracht informatie in APM.


Voorbeeld hiervan is als in een extern pakket de functie "schoonmaakmedewerker" is en in APM is dit "medewerker schoonmaak". Deze kan je dan toch aan elkaar koppelen bij het importeren. Dit is mogelijk d.m.v. de volgende velden:


Extern opdrachtgever

Naam Opdrachtgever uit externe export.

Extern afdeling

Naam Afdeling uit externe export.

Extern functie (of)

Naam Functie(s) uit externe export.

Extern code

Code Opdracht uit externe export.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator