Middels het tabblad <Koppel waarden> kunt u Declaratie codes koppelen aan een andere Declaratie code met een bepaalde waarde. Deze Koppel waarden kunt u kiezen in het <Declaratiescherm>.


Een stap-voor-stap beschrijving voor het aanmaken Koppel waarden kunt u hier vinden.


Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Toevoegen

Een Koppel waarde toevoegen. Opent het <Koppel waarde scherm>.


Wijzigen

De geselecteerde Koppel waarde regel wijzigen. Opent het <Koppel waarde scherm>.


Wissen

De geselecteerde Koppel waarde wissen.


Route

Opent een browser met de route tussen het adres van de Kandidaat en het adres van de gekoppelde Opdracht in Google Maps, om zo snel de afstand te bepalen voor reiskosten.


Filteren

De <Filterfunctie> aan of uit zetten.


Groeperen

De <Groepeerfunctie> aan of uit zetten.


Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Koppel waarden scherm

Een uitleg over de verschillende velden:


Koppel

De te koppelen Declaratie code. De te selecteren Declaraties worden overgenomen uit het tabblad <Declaratie codes> van het betreffende <Account> die gekozen is in het tabblad <Algemeen>.

Aan

De declaratie code uit het Koppel veld wordt gekoppeld aan het Declaratie code die hier wordt aangegeven. De te selecteren Declaraties worden overgenomen uit het tabblad <Declaratie codes> van het betreffende <Account> die gekozen is in het tabblad <Algemeen>.

OF


Aan alle gewerkte uren

Als deze optie aan staat (en als 'Aan' leeg is) zal de Declaratie code gekoppeld worden aan alle normale, toeslag- én overwerkuren.

Per

Aangeven of de koppeling per Dag of per Aantal geldt.

Waarde

De te gebruiken waarde. Hoe deze gebruikt wordt is afhankelijk van de waarde in het veld Per:

  • Dag: de ingestelde Waarde wordt gebruikt.
  • Aantal: de/het ingestelde Waarde × de gevonden declaratie waarde/aantal.

Toepassen op Ma/Di/Wo/Do/Vrij/Za/Zo

Koppelwaarden toepassen op specifieke weekdagen.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor