Het tabblad <Memo> bevat een vrij in te vullen tekstveld.


Dit veld kan ook op het tabblad <Algemeen> van het <Opdrachtscherm> worden weergegeven. De instelling hiervoor kunt u vinden op het tabblad <Algemeen> van <Instellingen> in <Tabel onderhoud>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy