Looncomponenten instellingen

Hieronder een tabel met de Looncomponenten instellingen in Microloon:


Code

Omschrijving

Brutto/Netto

Soort component

2

Basisloon per uur

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

21

Overwerk

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

26

Toeslag

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

38

Toeslagpl

(bij Vakantieregeling/Vakgld/

Uitgangspunt een Ja zetten bij lc

38 provisie

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

39

Toeslagmin

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

42

Eenmalige uitkeringen

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag. Tabel

RESULTAAT/tellen voor

Fiscaal loon: voordeelregel

toepassen

43

Wachtdagcompensatie

Bruto invoer, bereken netto

Berekening percentage over lc

2 en 26

44

Bruto vergoeding

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

46

Spaarloon

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

Korte omschrijving:

Spaarloon

Teken:

Negatief

47

Fiscale bijtelling auto

Wel mee rekenen, niet in netto loon

meetellen

Vast bedrag

Korte omschrijving:

Bijtelling auto

Tellen voor Brutoloon SVW:

Uitschakelen

Microloon aanduiding:

72 Bijtelling waarde privé gebruik auto

Kolom loonstaat:

4 in natura

48

Werknemersbijdrage auto

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

Korte omschrijving:

Wn. auto

Tellen voor Brutoloon SVW:

Uitschakelen

Microloon aanduiding:

73 Werknemersbijdrage privé gebruik auto

Kolom loonstaat:

4 in natura

Teken:

Negatief

49

Levensloop

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

Korte omschrijving:

Levensloop

Tellen voor Brutoloon SVW:

Uitschakelen

Microloon aanduiding:

70 Bedrag levensloopregeling

50

Bruto inhouding

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

51

Ziekengeld

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag, negatief

53

Zwangerschap

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

Korte omschrijving:

Zwngerschp

55

Vakantiegeld

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

56

Feestdagen

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

57

Kort verzuim

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

58

Vakantiedagen

Bruto invoer, bereken netto

Vast bedrag

78

Inhouding ZVWKorte omschrijving:

ZVW

83

Netto inhouding

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

85

Loonbeslag

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

86

Beslagvrije voet

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

87

Correctie bedrag

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

91

Inhouding voorschot

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

97

Netto vergoeding

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag

100

Reiskosten

Netto invoer, bereken netto

Vast bedrag


N.B.: Bij netto inhoudingen wordt door A-PerfectMatch automatisch een min teken geplaatst bij het bedrag op de loonstrook.


Code

Omschrijving

Korte omschrijving

Bruto/Netto

Soort comp.

141

Vakantie geld res.

Vakgldres

Niet van belang

Wordt autom. Bepaald

142

Feest dagen res.

Fstdgnres

Niet van belang

Wordt autom. Bepaald

143

Kort verzuim res.

Krtvrzres

Niet van belang

Wordt autom. bepaald

144

Vakantie dagen res.

Vakdgnres

Niet van belang

Wordt autom. bepaald

Aanvullende instellingen

Invoeren bij menu <Aanpassen> → <Looncomponenten>.


Code

Omschrijving

Meetellen\Tellen voor fiscaal loon

55

Vakantiegeld (zonder spatie!)

Wel, bijzonder tarief

56

Feestdagen

Wel, tabel

57

Kort verzuim

Wel, tabel

58

Vakantiedagen

Wel, tabel


Invoeren bij menu <Aanpassen> → <Dagcomponenten>.


Code

Omschrijving

Incidentele inkomsten vermindering

1

Gewerkt


5

Vakantie


18

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof

19

Ziek

Ziekte

20

Zwangerschap

Bevalling of Zwangerschap


*Indien tijd-voor-tijd gebruikt gaat worden.

Loonstroken

Om bij <Loonstrookjes> van het <Kandidaatscherm> de velden 'Kosten', 'Kosten per uur' en 'Tabeldatum' in te vullen dient er bij het Microloon salaris rapport twee velden te worden toegevoegd:


1

In Microloon, ga naar <Bestand> → <Layout salarisspecificatie>.

2

In het scherm dat opent: <Bestand> → <Openen>, kies de aan te passen specificatie (bijvoorbeeld APM-BD.MRB).

3

Ga naar <Bewerken> → <Eigenschappen> → tab <Totalen t/m deze Periode>.

4

Voer onder 'Dagen / Uren / Looncomponenten' de volgende twee velden in:

  • Looncomponent, 211
  • Looncomponent, 212

en klik op OK.

5

Ga naar <Bestand> → <Opslaan als...> en sla het rapport op.


Let op:

  • Voordat u de volgende export van loonstroken doet dient u deze nieuwe specificatie te kiezen.
  • Loonstroken moeten vanaf het begin van het jaar worden geïmporteerd om dit te laten werken. Indien u dit niet is gebeurd, is het noodzakelijk om alle loonstroken opnieuw aan te maken en te importeren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents