Indien u een overeenkomst heeft met Ondertekenen.nl, kunt u op dit tabblad de gegevens voor uw account invoeren. Met de Ondertekenen.nl functionaliteit kunt u contracten via e-mail digitaal laten ondertekenen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het <Document/Contractscherm>.


In het <Bericht> veld kunt u de begeleidende tekst invoeren die in de e-mail komt te staan. In dit veld kunt u gebruik maken van <Sjabloon> codes.


Indien er gebruik moet worden gemaakt van standaard (extra) ondertekenaars dienen de corresponderende velden ingevuld te worden.


Hieronder een uitleg over de "Standaard ondertekenaars" velden:

Naam

De naam van de standaard ondertekenaar.

Email

Het email adres van de standaard ondertekenaar.

Mobiel

De mobiele nummer van de standaard ondertekenaar.


N.B.: Na het invullen van de gegevens van uw Ondertekenen.nl account dient u de APIKey aan te maken en ook deze in te vullen om de functie te activeren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator