Het is mogelijk om vanuit A-PerfectMatch SMS-berichten te versturen. Hiervoor heeft u een account en credits nodig bij MessageBird. De accountgegevens kunt u in dit tabblad invullen.


Hieronder een uitleg over de verschillende velden:


Oude API

Inlognaam

De inlognaam van uw MessageBird account.

Wachtwoord

Het wachtwoord van uw MessageBird account.


Nieuwe API

API key

Periodiek zal gescand worden op SMS berichten met telefoon nummers die overeenkomen in de database. Een <Contact> zal aangemaakt worden bij de corresponderende Kandidaat, Opdrachtgever, Contactpersoon, etc.

Scan berichten

Het wachtwoord van uw MessageBird account.

Contacttype

Het <Contacttype> dat wordt toegewezen aan een aangemaakt Contact.

Contact kenmerk

De waarde die in het Kenmerk veld wordt ingevoerd bij aangemaakte Contacten.


Meer informatie over het versturen van SMS berichten vanuit A-PerfectMatch kunt u vinden in het hoofdstuk <SMS>.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator