Lijst van waarden die gekozen kan worden onder 'Status' in het <Roosterscherm> en het <Periode toevoegen scherm> (tabblad <Rooster> van het <Opdrachtscherm>) en onder 'Roosterstatus' op het tabblad <Rooster->Declaraties> van het <Declaratie controle scherm>.


Roosterstatussen geven u de mogelijkheid om historie van Roosterdagen in te zien. U kunt bijvoorbeeld een Roosterstatus maken met 'Niet op komen dagen' of 'Kandidaat heeft afgemeld'.


Bij het toevoegen of wijzigen van een regel opent een scherm. Een uitleg over de verschillende velden:


Code

De database code die is toegewezen aan de betreffende regel.

Omschrijving

Omschrijving van de regel.

Tonen

Indien deze optie aan staat zal de regel te kiezen zijn in de betreffende menu's

Kleur

De kleur van de regel.

Markeer als

Hiermee kunnen Roosterstatussen in groepen worden ingedeeld. Statussen die gemarkeerd zijn als 'Open' of 'Geannuleerd' worden niet weergegeven in het <Rooster> van het <Kandidaatscherm>. Op deze manier is het mogelijk om een historie van in- en uitroosteren bij te houden.

"Rooster->Declaraties"

Indien deze optie uit staat zullen Roosterdagen met deze Roosterstatus niet worden meegenomen bij <Rooster->Declaraties>.


Let op: Het wissen of wijzigen van regels kan invloed hebben op gerelateerde Rooster informatie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy