Indien u werkt met <Roosters>, kunt u in het tabblad <Rooster->Declaraties> automatisch Declaraties aanmaken aan de hand van deze Roosters. Om van deze functie gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat u correcte begin- en eindtijden hanteert bij het maken van een Rooster. Deze tijden gaan uit van de tijden ingevuld bij <Tabel onderhoud>, tab <Werktijden>.


Als eerste hieronder een uitleg over de verschillende menu's en opties:


Week/Maand declaraties

Kies of u Week declaraties of Maand declaraties wilt controleren.

Jaarweek/Jaarmaand

De Jaarweek/Jaarmaand periode die gecontroleerd dient te worden. U kunt de waarde handmatig invoeren of selecteren door middel van de Kalender .

Opdrachtgever

Haal alleen de roosterdiensten op van een bepaalde Opdrachtgever. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdrachtgever in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Opdracht

Haal alleen de roosterdiensten op van een bepaalde Opdracht. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Opdracht in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Kandidaat

Haal alleen de roosterdiensten op van een bepaalde Kandidaat. Als u de eerste letters van de naam intypt springt u automatisch naar de betreffende Kandidaat in de lijst. U kunt ook een zoekscherm openen met de  knop. Dit zoekscherm beschikt over een <Zoekveld>.

Roosterstatus

Haal alleen de roosterdiensten op met een bepaalde <Roosterstatus>.

 Overzicht

Genereert de lijst met Roosterdagen van de betreffende periode.


N.B.: De waardes van de menu's kunnen geleegd worden door een menu te selecteren en op de <Delete> toets te drukken.

Rooster

Om automatisch Declaraties te genereren kiest u eerst de gewenste parameters en klikt u op de <Overzicht> knop. In het sub-tabblad <Rooster> verschijnt een lijst met alle Roosterdagen van de betreffende periode. De lijst wordt weergegeven in een <Grid>. Dit Grid kan <Gegroepeerd> worden.


Hieronder een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Grid afdrukken

Het Grid <Afdrukken of exporteren>.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Opdracht info

Het <Opdrachtscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.


Account info

Het <Accountscherm> openen.


Declaraties genereren

Genereert Declaraties voor Roosterdagen die worden weergeven in het Grid en geeft deze weer in het tabblad <Gegenereerde declaraties>.


Gegenereerde declaraties

Als de Declaraties zijn gegenereerd, zijn ze op dit tabblad terug te vinden. Ook worden alle andere Declaraties van de betreffende periode hier weergegeven. In het Grid wordt gewerkt met kleurcodes:


Wit

Nog niet goedgekeurde Declaraties.

Groen

Goedgekeurde Declaraties.


Middels de knoppen kunt u de Declaraties goed- of afkeuren. Hieronder een uitleg over de knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Opslaan declaraties

De geselecteerde Declaratie opslaan en de status op Consultant goedgekeurd zetten.


Annuleren declaraties

De geselecteerde Declaratie verwijderen. Let op: De Kandidaat wordt ook ontkoppelt van de Roosterdagen.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Plaatsing info

Het <Plaatsingscherm> openen.N.B.: Indien er bij de Werktijden een pauze is toegevoegd, dan zal deze doorgevoerd worden. Controleer wél altijd of de pauze van de juiste Declaratie code wordt afgehaald. Als er op een Roosterdag een afwijkende pauze is ingevoerd, dan heeft deze voorrang.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator