Indien u een overeenkomst heeft bij textkernel, kunt u op dit tabblad de gegevens voor uw account invoeren. Met textkernel is A-PerfectMatch in staat digitale CV's te scannen en automatisch Kandidaat gegevens aan te vullen met de gegevens van het CV.


U kunt deze functie gebruiken met de knop <Extract CV>  in het tabblad <CV> in het <Kandidatenscherm> en <toevoegen vanuit CV> in het <Kandidatenoverzicht>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator