Op het <Constanten> tabblad kunt u waarden opgeven voor bepaalde constanten in A-PerfectMatch. Hieronder een uitleg over de verschillende constanten:


_AVG_bevestiging_onderwerp_begint_met

Het begin van de onderwerpregel van de <AVG toestemming mail> waar de <Outlookscan> op moet letten (bij wel toestemming).

_AVG_verlenging_in_maanden

Het aantal maanden dat de Kandidaat toestemming geeft om gegevens te bewaren. Dit wordt weergegeven onder <Details> van het <Kandidaatscherm>.

_AVG_verwijderen_onderwerp_begint_met

Het begin van de onderwerpregel van de <AVG toestemming mail> waar de <Outlookscan> op moet letten (bij geen toestemming). Deze Kandidaten worden automatisch op 'Wissen' gezet.

_Loonstrookje_wachtwoord

Stel een wachtwoord in voor te versturen loonstrookjes.

_Scanner_csv_path

Locatie waar het csv-bestand van de <Scanner koppeling> naar geƫxporteerd dient te worden.

_Scanner_import_path

Locatie waar de <Scanner koppeling> te koppelen bestanden kan vinden.

_Factuur_layout

Vul hier de naam van het gewenste te gebruiken rapport in. Deze zal dan automatisch gebruikt worden tijdens het versturen van facturen.

_Factuur_zzp_layout

Vul hier de naam van het gewenste te gebruiken rapport in. Deze zal dan automatisch gebruikt worden tijdens het versturen van facturen.

_Factuur_zzp2og_layout

Vul hier de naam van het gewenste te gebruiken rapport in. Deze zal dan automatisch gebruikt worden tijdens het versturen van facturen.

Inloggen (in de portalen) als KD of CP activeren


Het is nu mogelijk gemaakt dat u via APM op een veilige manier kan inloggen als kandidaat/contactpersoon in de portalen. Hiermee kunt u precies hetzelfde zien als wat een kandidaat/contactpersoon in zijn/haar portaal ziet. Om dit te activeren zijn de volgende voorwaarden vereist:


- De optie "Tonen knopje voor inloggen in portaal" bij kandidaten/opdrachtgevers moet aan staan.

- Bij de <Variabelen> moeten de variabelen "Kandidaat_portaal_url"  en "Opdrachtgever_portaal_url" ingevuld zijn.

- Ook de URL naar de portalen moeten ingevuld zijn in de kolom "waarde". Zie Variabelen> voor meer info.

- De laatste versie van de portalen moet in gebruik zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met Actief Software.

Als deze optie is geactiveerd dan zal naast de inloggegevens van de kandidaat/contactpersoon een knop verschijnen waarmee u automatisch wordt ingelogd in de portalen.


Naam

Waarde

Kandidaat_portaal_url

https://klanten.actiefsoftware.com/{bedrijfscode}/cgi-bin/inloggen_kandidaat.pl

Opdrachtgever_portaal_url

https://klanten.actiefsoftware.com/{bedrijfscode}/cgi-bin/inloggen_opdrachtgever.pl


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?