Als u beschikt over een Konica Minolta scanner, dan bestaat de kans dat u ingescande Documenten met de <Scanner koppeling> automatisch aan de betreffende Kandidaat of Opdrachtgever kunt koppelen. Indien u gebruik maakt van een scanner van Konica Minolta of als u meer informatie wilt over deze koppeling, neem dan contact op met Actief Software.


De koppeling tussen de scanner en A-PerfectMatch werkt als volgt: u kiest in dit scherm voor <Export csv bestanden>. Er worden twee bestanden gegenereerd, één met Opdrachtgevers en één met Kandidaten. De scanner leest deze bestanden in. Als u een document hebt inscand kunt u op de scanner aangeven voor welke Opdrachtgever/Kandidaat het document bestemd is. Als de scanner klaar is selecteert u in dit scherm de te koppelen bestanden en klikt u op <Importeren geselecteerde documenten>. In dit <Grid> kunt u <meerdere regels selecteren>.


Alvorens u aan de slag gaat met deze koppeling is het noodzakelijk om een aantal zaken in te stellen. Deze instellingen kunt u vinden op het tabblad <Constanten>, een subtabblad van <Opties> in het onderdeel <Instellingen> van <Tabel onderhoud>.


Een uitleg over de verschillende knoppen:


Icoon

Naam

Omschrijving

Hotkey

Importeren geselecteerde documenten

De/het geselecteerde document(en) importeren en koppelen aan betreffende Opdrachtgever(s)/Kandida(a)t(en).


Wissen geselecteerde documenten

Het geselecteerde document wissen.


Kandidaat info

Het <Kandidaatscherm> openen.


Opdrachtgever info

Het <Opdrachtgeverscherm> openen.


Verversen

Het <Grid> verversen.


Export csv bestanden

Exporteer alle Kandidaten en Opdrachtgevers in CSV formaat om deze in te laten lezen door de scanner.Tip: gegevens worden automatisch geëxporteerd indien deze optie aan staat bij <Opties>.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator