Het tabblad <Variabelen> wordt gebruikt voor bijzondere instellingen. Bijvoorbeeld voor een koppeling met de software van Nmbrs en Unit4. Hier worden de <Looncomponenten> van A-PerfectMatch gekoppeld aan de Looncomponenten van Nmbrs en Unit4. In de kolom <Naam> vult u de Looncomponent code van A-PerfectMatch in en in de kolom <Waarde> de corresponderende Looncomponent code van Nmbers of Unit4.Nmbrs

Als u Looncomponent 2 (het basis uurloon) en een toeslag Looncomponent van 120% wilt koppelen voert u het volgende in:


Naam

Waarde

nmbrs


nmbrs_lc_2

U2100

nmbrs_lc_26_120

U2120

nmbrs_lc_...

U...


De eerste regel zorgt ervoor dat het Nmbrs tabblad wordt weergegeven in het <Verlonen & Factureren> scherm.


Loket.nl


Naam

Waarde

loketDe eerste regel zorgt ervoor dat het Loket.nl tabblad wordt weergegeven in het <Verlonen & Factureren> scherm.

UBPlus


Naam

Waarde

Ub+De eerste regel zorgt ervoor dat het UBPlus tabblad wordt weergegeven in het <Verlonen & Factureren> scherm.

Unit4

Voor Unit4 gelden de volgende waardes:


Naam

Waarde

unit4


unit4_lc_2

Normale uren

unit4_lc_26_122

ORT 122%

unit4_lc_26_147

ORT 147%

unit4_lc_26_125

ORT 125%

unit4_lc_26_130

ORT 130%

unit4_lc_26_138

ORT 138%

unit4_lc_26_150

ORT 150%

unit4_lc_26_152

ORT 152%

unit4_lc_26_160

ORT 160%

unit4_lc_100

Km vergoeding


De eerste regel zorgt ervoor dat het Unit4 tabblad wordt weergegeven in het <Verlonen & Factureren> scherm.


Let op dat de gegevens die u invult bij 'Waarde' afhankelijk zijn van uw instellingen in Nmbrs en Unit4.


Deze instellingen zijn globaal en gelden dus voor Looncomponenten in alle <Accounts>. Indien u afwijkende waarden wilt gebruiken, dan kunt u het veld <Externe code> gebruiken bij de betreffende <Declaratie code> in het <Accountscherm>.

Rooster -> Declaraties

Als met de <Rooster -> Decaraties> functie van <Declaratie controle> declaraties worden aangemaakt, worden deze standaard op de status 'Consultant goedgekeurd' gezet. Vul onder 'Naam' de volgende code in:


R-D_Declaratiestatus_Code


Vul onder 'Waarde' de code in van de gewenste status:


Waarde

Status

399

Opgeslagen

401

Kandidaat ingediend

402

Opdrachtgever afgewezen

403

Consultant goedgekeurd

404

Opdrachtgever goedgekeurd

405

Geexporteerd


Meerdere filialen/bedrijven eigen lay-out

Als er van meerdere filialen en/of bedrijven, binnen dezelfde APM systeem, gebruik wordt gemaakt. Dan is het mogelijk om per <filiaal>, <categorie> of <project> een begeleidende email te creëren die automatisch de lay-out hanteert van desbetreffende filiaal, categorie of project. Om dit mogelijk te maken dien je één van de variabelen toe te voegen om deze functie te activeren.


Let op dat u dit invoert onder 'naam'


Per_filiaal_begeleidende_emails

Per_categorie_begeleidende_emails

Per_project_begeleidende_emails


Voorbeeld: als u per filiaal een andere begeleidende email wilt sturen, voert u eerst de variabel Per_filiaal_begeleidende_emails in. Vervolgens plaatst u de juiste sjabloon onder de folder APM/Sjablonen\Emails\{Filiaal code}\(juiste)email sjabloon.


Indien er wordt verloond met Microloon is het mogelijk per filiaal of categorie loonstroken te importeren met de juiste lay-out die u per <filiaal of <categorie> wilt hanteren. Hierbij worden de volgende variabelen voor gebruikt:


Let op dat u dit invoert onder 'naam'


Per_filiaal_import_loonstrookje_rapport

Per_categorie_import_loonstrookje_rapport


Voorbeeld: als u per filiaal een andere loonstrook lay-out wilt gebruiken, voert u eerst de variabel Per_filiaal_import_loonstrookje_rapport in. Vervolgens plaatst u de juiste rapport onder de folder APM/Sjablonen\Emails\{Filiaal code}\(juiste)Loonstrookjes.QR2.


Bij het <factureren aanmaken> dient u ook aan te geven hoe u wilt factureren aan de hand van het door u gekozen variabel.


Kandidaat CV/Facturen per categorie of per filiaal


Indien u een afwijkende CV wilt hebben per categorie of per filiaal, kan dit ingesteld worden aan de hand van de volgende variabelen:


Naam

Waarde

Per_categorie_cv_rapport

Dit veld dient leeg te blijven.

Per_filiaal_cv_rapport

Dit veld dient leeg te blijven.


Indien u een afwijkende factuur wilt hebben per categorie of per filiaal, kan dit ingesteld worden aan de hand van de volgende variabelen:


Naam

Waarde

Per_categorie_factuur_rapport

Dit veld dient leeg te blijven.

Per_filiaal_factuur_rapport

Dit veld dient leeg te blijven.


Bij deze afwijkende factuurrapporten dien je nog wel in het veld (sub)"Map" aan te vullen met de desbetreffende filiaal- en/of categoriecode. Dit veld is te vinden in de <Sjablonen & Rapporten> sectie.


Voor meer informatie over het wijzigen van een rapport (zodat u het veld "Map" kan invullen), zie handleiding, sectie Sjablonen & Rapporten.


Maximale cijfer vaardigheden


Standaard is het mogelijk een cijfer t/m de 10 te geven aan de vaardigheden. Indien u hier een limiet aan wilt geven kunt u de volgende variabel gebruiken:


Naam

Waarde

maxcijfer_vaardigheden

Typ hier het limiet getal in.


Extra "factuur rapport" bijlage(n) meesturen met factuur


Indien er extra factuur rapport bijlage(n) meegestuurd dienen te worden met een factuurrapport, voeg dan de onderstaande variabelen als volgt toe.Naam

Waarde

extra_facturen_rapport_1 -5 

Typ hier de bestandsnaam van de factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.

extra_facturen-zzp_rapport_1 -5  

Typ hier de bestandsnaam van de zzp factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.

og_extra_facturen_rapport_CODE_1 -5

Typ hier de bestandsnaam van de factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.

categorie_extra_facturen_rapport_CODE_1 -5De aantal bijlagen dat meegestuurd kan worden is minimaal 1 en maximaal 5.


Voorbeeld: stel u wilt 2 facturen meesturen als bijlage naar een zzp'er. U vult dan in, bij het veld "naam" extra_facturen-zzp_rapport_1 en bij waarde de bestandsnaam van de factuurrapport dat u mee wilt sturen. Vervolgens herhaalt u deze stap, maar vult u nu in, bij het veld "naam" extra_facturen-zzp_rapport_2.


Op dezelfde manier kunnen er ook een factuur rapport als bijlage worden meegestuurd per opdrachtgever of categorie. Hiervoor maak je gebruik van de Opdrachtgever_Code of Categorie_Code.

Naam

Waarde

og_extra_facturen_rapport_CODE_1 -5

Typ hier de bestandsnaam van de factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.

categorie_extra_facturen_rapport_CODE_1 -5

Typ hier de bestandsnaam van de factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.


Zorg dat bij de "og_extra_facturen_rapport_" de CODE van de betreffende opdrachtgever is ingevuld. Voor "categorie_extra_facturen_rapport_" geldt hetzelfde, maar dan de categorie code.


Let op: indien deze variabel(en) geactiveerd(ingevuld) is zal bij elke factuur de bijlage worden toegevoegd. Om dit weer uit te schakelen dient u de variabel te wissen met deze  knop.Aparte


Stuur alle ZZP facturen als bijlage mee bij verzamelfacturen


Indien er gebruikt wordt gemaakt van verzamelfacturen kunt u met de volgende variabelen ervoor zorgen dat alle ZZP facturen worden meegestuurd met de verzamel verkoop factuur. Ook kunt u meteen de gewenste naam bepalen.


Mogelijke sjabloon codes: %%Zzpfactuurnummer%%,%%Factuurcode%%,%%Opdrachtgevercode%%,%%Kandidaatcode%%.


Naam

Waarde

extra_facturen_rapport_per_zzper

Typ hier de bestandsnaam van de factuurrapport die meegestuurd dient te worden als bijlage.

extra_facturen_rapport_per_zzper_bijlagenaam

{Format bestandsnaam}


N.B. Een voorbeeld voor "Format bestandsnaam" is: Factuur zzp %%Zzpfactuurnummer%%.


"ZZP 2 Opdrachtgevers" factuur (ipv 1 bijlage)


Indien de ZZP factuur als aparte email verstuurd dient te worden i.p.v. de ZZP factuur samengevoegd in één mail naar de opdrachtgever, kan je gebruik maken van de volgende variabelen.


Naam

Waarde

zzp2og_facturen_rapport_OpdrachtgeverCode

Typ hier de afwijkende factuurrapport dat gebruikt dient te worden.

zzp2og_facturen_opdrachtgevers

Typ hier de opdrachtgeverscode(s) van opdrachtgevers waarvoor deze regel moet gelden. De getallen dienen te worden gescheiden met een komma (,).N.B.: indien de variabel "zzp2og_facturen_opdrachtgevers" niet wordt gebruikt, worden de facturen verstuurd naar alle opdrachtgevers die vallen in de selectie van je afdrukscherm.


ZZP document categorie koppelen aan document


Indien er gebruikt wordt gemaakt van de optie "Bij ZZP E-Facturen pdf koppelen aan factuur voor portaal/app", is het mogelijk bij het aanmaken een document categorie toe te wijzen aan deze factuur.


Naam

Waarde

zzp_factuur_document_category

Typ hier de code van de te koppelen document categorie.


Extra velden pagina('s) een titel geven


Om <Extra velden> pagina('s) een titel te geven, gebruik je onderstaande variabelen:Naam

Waarde

ev_kandidaat_pagina_1 -5 

Typ hier de naam van de betreffende pagina.

ev_opdrachtgever_pagina_1 -5  

Typ hier de naam van de betreffende pagina.Voorbeeld: stel u wilt pagina 1 en 2 een titel geven. U vult dan in, bij het veld "naam" ev_kandidaat_pagina_1 en bij waarde de naam van de pagina die u wilt doorvoeren. Vervolgens herhaalt u deze stap, maar vult u nu in, bij het veld "naam" ev_kandidaat_pagina_2.


Naast elke pagina titel wordt het aantal velden in de pagina aangeduid in de kop van de pagina.

Voorbeeld: Extra veld 1 hebben we de titel Schoenmaat gegeven en deze pagina bevat 2 velden. Dit wordt als volgt aangeduid:


Roosterdiensten wijziging bedenktijd


Indien <Rooster> diensten met een plaatsing gewijzigd dienen te worden, kan dit standaard 7 dagen na de dienst datum. Echter aan de hand van onderstaande variabel kan er zelf ingesteld worden, hoeveel bedenktijd gewenst is.


Naam

Waarde

dw_dagen

Typ hier de aantal gewenste dagen bedenktijd.


Factuur versturen met UBL XML feed


Indien bijvoorbeeld een ZZP'er een UBL XML feed wenst te krijgen, zodat het boekhoudpakket de factuur makkelijk kan inlezen, kan je gebruik maken van de variabel "ubl_zzp".


Naam

Waarde

ubl_zzp

Dit veld dient leeg te blijven.

Aangepaste naam voor kandidaat CV


Indien u in APM een kandidaat CV meestuurt als bijlage, kunt u de bestandsnaam aanpassen naar eigen inzicht.


Hiervoor dien je gebruik te maken van de variabel:

Naam

Waarde

CV_Exportbestandnaam

Typ hier de naam die u wilt gebruiken voor de (nieuwe) aangepaste bestandsnaam.


Aangepaste datum format CV onderdelen


Indien u in APM <CV> onderdelen invult, komen de datum velden met hun standaard format. Deze format kan naar eigen wens aangepast worden.


Hiervoor dien je gebruik te maken van de variabelen :

Naam

Waarde

datumformaat_onderdeel

Typ hier de het format dat u wilt gebruiken (bijv. dd/mm/yyyy).


N.B.: Het onderdeel stukje dien je te vervangen met de betreffende onderdeel bijvoorbeeld datumformaat_werkervaringen voor de datumvelden van het onderdeel werkervaringen. 0-facturen


Toestaan van 0 facturen


Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het aanmaken van 0 facturen, dient u gebruik te maken van de volgende variabel:


Naam

Waarde

0-facturen

Dit veld dient leeg te blijven.


Versturen van 0-facturen en ZZP 0-facturen


Indien u 0-facturen en ZZP 0-facturen wilt versturen dient u gebruik te maken van de volgende variabelen:


Naam

Waarde

0-facturen_sturen

Dit veld dient leeg te blijven.

0-zzpfacturen_sturen

Dit veld dient leeg te blijven.

Embed (niet standaard) fonts in PDF export


Indien een rapport wordt ontwikkeld met een niet standaard font is het mogelijk met deze variabel deze font toch mee te nemen in de PDF export.


Naam

Waarde

pdf_export_fonts

Dit veld dient leeg te blijven.


N.B.: Dit geldt alleen voor .fr rapporten.


Alleen bepaalde tags tonen


Indien u niet alle tags bij een kandidaat wilt zien, maar alleen bepaalde tags kun je dit aangeven a.h.v. de volgende variabelen:


"binnen","cursussen","diensten","functies","groepen","kenmerken","mailingen","opdrachtgevertypes","kandidattypes","opdrachttypes","opleidingen","niveaus","regios","registraties","rijbewijs","sectoren","vaardigheden","vervoer","rijbewijs"


Naam

Waarde

tags

vul hier bovenstaande waarde in en scheid met , als scheidingsteken


Facturen bijlagen, aangepaste bestandsnaam (met sjablooncodes)


Het is nu mogelijk gemaakt dat standaard bestandsnamen van bijlagen in de/een factuur email, aangepast kan worden. Dit kan, gepaard met de volgende variabelen:
- factuur_bijlagenaam:

mogelijke sjablooncodes: %%Factuurcode%%, %%Opdrachtgevercode%%.
- factuur_bijlagenaam_samengevoegd (indien samenvoegen is aangevinkt):

mogelijke sjabloon codes: %%Factuurcode%%, %%Opdrachtgevercode%%.
- zzp_factuur_bijlagenaam:

mogelijke sjabloon codes: %%Zzpfactuurnummer%%,%%Factuurcode%%,%%Opdrachtgevercode%%,%%Kandidaatcode%%.


Naam

Waarde

factuur_bijlagenaam

{Format bestandsnaam}

factuur_bijlagenaam_samengevoegd

{Format bestandsnaam}

zzp_factuur_bijlagenaam

{Format bestandsnaam}


Toestaan 0 uurloon plaatsingen


Het is nu mogelijk plaatsingen met een uurloon van 0 ook te tonen in je dashboard->Laatste plaatsingen en planbord plaatsingen.


Naam

Waarde

0_uurloon_plaatsingen_tonen

Dit veld dient leeg te blijven.


Rooster status na inplannen roosterdienst


Het is mogelijk een vooraf ingestelde rooster status toe te kennen bij het inplannen van een kandidaat bij een nieuwe roosterdienst in het <Opdrachtscherm>, tab rooster.


De benodigde informatie zie je hieronder:


Naam

Waarde

ingepland_rooster_status

gewenste rooster status code


In het veld waarde voer je de Roosterstatus code in, te vinden naast de Roosterstatus in het <Tabel onderhoud>.


ZZP factuurnummering per filiaal, groep of categorie


Indien u ZZP facturen produceert in APM en u wilt factureren per filiaal, groep of categorie dan is het nu mogelijk om de ZZP factuurnummer reeks deze nieuwe factuurnummering te laten volgen.


Naam

Waarde

zzp_factuurnummer_nieuwmethode

Dit veld dient leeg te blijven.


N.B.: Factureren per filiaal, per categorie of per groep moet aan gevinkt zijn in het onderdeel "Verlonen & Factureren".


Oude opzet verloning terugzetten


Indien u geen gebruik maakt van APM Pro zal u te maken krijgen met een nieuwe opzet betreft de verloningsvelden. Deze opzet kan worden teruggedraaid naar de oude opzet (vóór APM versie R127). Dat kan met de volgende variabele.


Naam

Waarde

oude_opzet_verlonen

Dit veld dient leeg te blijven.


Oude opzet credit en correctie knoppen


Bij de week-/maanddeclaraties van een kandidaat kon t/m APM versie R138 gecrediteerd worden m.b.v. de "Crediteren" knop. Deze knop is nu verborgen, omdat crediteren nu via de facturatie scherm verloopt. Met deze variabel wordt deze knop weer getoond.


Naam

Waarde

declaraties_creditnota

Dit veld dient leeg te blijven.


Tabblad Matchprofielen


In het kandidaten scherm is tabblad "Matchprofielen" standaard verborgen (vanaf APM versie R139). Met deze variabelen kunt u deze weer zichtbaar maken.


Naam

Waarde

matchprofielen

Dit veld dient leeg te blijven.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation