Het tabblad <Factureren> bevat de basis functies voor het aanmaken en exporteren van <Facturen>. Dit tabblad is onderverdeeld in twee sub-tabbladen:


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator