Het tabblad <Verlonen> bevat functies en instellingen voor het exporteren van salaris gegevens en het importeren van loonstrookjes en jaaropgaven.  

Hieronder een uitleg over de verschillende velden, opties en knoppen:Export declaraties

Week/Maand/4-Weken declaraties

Selecteer het/de type(n) Declaratie(s) dat/die u wilt exporteren. Klik op de kalender  om een periode te selecteren.

Selectie(knop)

Selecteer binnen de gekozen periode welke declaratie(s) geëxporteerd moet(en) worden.

Vakantiegeld uitbetalen voor alle kandidaten

Indien deze optie aan staat zal voor alle Kandidaten de opgebouwde vakantiegeld reservering (tabblad <Verlonen> van het <Kandidaatscherm>) worden uitbetaald.


Export kandidaten

Kandidaten

Indien deze optie aan staat zal er een export bestand aangemaakt worden met Kandidaten die voldoen aan de hierboven ingevulde Categorie.


Import

Import looonstrookjes (controle)

Importeer een .txt bestand met <Microloon> loonstrookjes. Genereert een APM loonstrook zonder bijbehorende PDF en zal niet zochtbaar zijn in de portalen. Is dus alleen ter controle. (snellere manier van importeren).

Import loonstrookjes

Importeer een .txt bestand met <Microloon> loonstrookjes. Genereert een APM loonstrook met bijbehorende PDF.

Import jaaropgaven

Geef het betreffende jaar op en importeer een .pdf bestand met <Microloon> jaaropgaven. Export naar Microloon

Maakt een <Microloon> export bestand aan.


Instellingen


Kies categorie

Kies de Categorie die u wilt exporteren. Selecteer dit menu en druk op de <Delete> toets om alle Categorieën te exporteren.


Loonstrookjes

Opdrachtgever naam

Indien deze optie aan staat wordt de naam van de Opdrachtgever op de loonstrook weergegeven, in plaats van de Opdrachtgever code.*

Reserveringen calculatie niet tonen

Indien deze optie aan staat wordt de berekening voor reserveringen niet op de loonstrook getoond.


Microloon

Uurloon niet als vastbedrag

Indien deze optie aan staat worden uurlonen niet als vast bedrag naar <Microloon> gestuurd.

Export versie

Bepaalt voor welke versie van Microloon de export wordt aangemaakt.

Plaats uurloon op LC

Het Looncomponent in Microloon waar het uurloon op geplaatst moet worden. Standaard is dit 7.

Uren exporteren in de kandidaat categorie ipv plaatsing categorie

Indien deze optie aan staat wordt er bij het kiezen van een categorie gekeken naar de categorie gekoppeld aan de kandidaat i.p.v. die van de plaatsing.


Export locatie

(blauw veld)

Locatie waar de export bestanden worden opgeslagen.

 Export locatie

Met deze knop kunt u een nieuwe export locatie selecteren.N.B.: *Het gebruik van de optie 'Opdrachtgever naam' wordt afgeraden als er meerdere (lees: veel) Opdrachtgevers op één loonstrook komen. Dit kan de opmaak van de loonstrook in de war brengen.


N.B.: *Na het importeren van loonstrookjes kan je ervoor kiezen deze direct te bekijken door bij de pop up van deze vraag, de vraag met yes te beantwoorden.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool